Slovenské národné múzeum (SNM) odstupuje od kontraktu na obnovu časti Spišského hradu. Dôvodom výpovede je dlhodobé a pokračujúce neuhrádzanie splatných záväzkov zhotoviteľa stavby, spoločnosti Bing Stav voči svojim subdodávateľom, rovnako tak i nevykonávanie, respektíve meškanie dohodnutých prác. Informoval o tom námestník generálneho riaditeľa SNM pre úsek komunikácie Jozef Bednár.

,,SNM sa viackrát pokúšalo o hľadanie možností pokračovania v ďalšej spolupráci so zhotoviteľom, uvedené problémy sa však len bezúspešne zväčšovali a zhotoviteľ riadne a včas nevykonával práce na Spišskom hrade," dodal v tejto súvislosti generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Deklaroval, že cieľom SNM teraz bude čo najskôr uskutočniť nové verejné obstarávanie v rozsahu nevykonaných stavebných a rekonštrukčných prác a pokračovať v rekonštrukcii hradu. ,,Do ukončenia súťaže a podpisu zmluvy s novým zhotoviteľom bude SNM realizovať niektoré menšie odborné práce na obnove hradu," dodal Panis.

V rámci obstarávania uzatvorilo SNM s dodávateľom zmluvu na rekonštrukciu, ktorá sa týkala Románskeho paláca a západných palácov, náklady na práce sa mali pohybovať na úrovni 4,8 milióna eur. Rekonštrukcia sa začala v júni 2021, práce mali trvať približne štyri roky.

Apartmány v Turecko lákajú čoraz viac zahraničných investorov.
Neprehliadnite

Slováci túžia po nehnuteľnostiach. Kúpa v Turecku prináša výhody