Realizačné ceny nehnuteľností, ktoré sú určené na bývanie, počas prvého štvrťroka 2022 medziročne vzrástli o 14,2 percenta, čo predstavuje nový rekord medziročného vzostupu. Údaje z katastra nehnuteľností z realizovaných kúpnych zmlúv, teda o cenách, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predali, potvrdili avizované vysoké rasty inzerovaných cien. O vývoji na trhu informuje Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

V rovnakom období pred dvomi rokmi ceny vzrástli podobne extrémne (o vyše 13 percent), avšak počas prvých troch mesiacov vlaňajška bol rast len mierny (o dve percentá). Údaje za predošlé roky však boli spracované inou metodikou – z menšej vzorky dát a cenovej mapy nehnuteľností vybraných realitných kancelárií. Aktuálne ŠÚ SR už spracúva ceny nehnuteľností z komplexnej databázy katastra nehnuteľností na Slovensku (od druhého štvrťroka 2021).

Dynamický rast cien

Aktuálny vývoj počas prvého štvrťroka 2022 bol najmä dôsledok dynamického rastu realizačných cien nových nehnuteľností na úrovni 16 percent. Existujúce nehnuteľnosti pritom zvyšovali ceny miernejšie, medziročne o necelých 13 percent.

Medzikvartálne (v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2021) vzrástli realizačné ceny o takmer dve percentá. Aj v porovnaní s koncom minulého roka vývoj ťahali najmä nové nehnuteľnosti (rast predajných cien na úrovni 4,4 percenta). Existujúce staršie nehnuteľnosti zaznamenali zvýšenie cien oproti hodnotám z októbra až decembra 2021 len o nevýrazných 0,4 percenta.

V dlhodobom porovnaní boli aktuálne ceny vyššie ako v priemere za rok 2021 (bázický index) o 72 percent. Výraznejší rast sa prejavil pri existujúcich nehnuteľnostiach, pričom ich ceny v dlhodobom horizonte vzrástli o 80 percent. Predajné ceny nových nehnuteľností sa počas jedenástich rokov zvýšili o 56 percent.

Ďalšie dôležité správy

Einpark Offices Bratislava
Neprehliadnite

Zodpovední developeri dbajú pri svojich projektoch o udržateľnosť