Víťazný návrh najlepšie prepája vzácnu pamiatku s jej bezprostredným okolím aj plánovanou novou zástavbou projektu Vydrica, tvrdí porota súťaže. Vyhlásenie architektonickej súťaže bolo požiadavkou magistrátu zakotvenou v Memorande o spolupráci s developerom. Magistrát je zároveň vlastníkom samotnej historickej pamiatky a pozemkov.

Po posúdení kvalitných prezentácií od siedmich slovenských a českých ateliérov, odborná porota označila za najlepší návrh ten zo slovenského štúdia Superatelier. Podľa vyjadrenia porotcov, ktorí sa na víťazovi zhodli, tento návrh najlepšie prepája objekty historickej pamiatky s jej bezprostredným okolím aj projektovanou ďalšou zástavbou nového podhradia.

Porota ocenila aj potenciál návrhu vyvolať v budúcich návštevníkoch a užívateľoch pozitívne emócie a chuť objavovať. Všetky návrhy budúcej podoby Vodnej veže, vrátane toho víťazného, si verejnosť môže pozrieť na výstave, ktorá bude na Rudnayovom námestí v Bratislave od 23. mája do 19. júna 2022.

Vizualizácia Vodnej veže.
Zdroj: Vydrica.com
Vizualizácia Vodnej veže.

Hlavným elementom víťazného návrhu od štúdia Superatelier je kruh, ktorý prepája pamiatku s verejnými priestormi v okolí. Kruhové vymedzenie s lávkou umožňuje vnímanie areálu z viacerých uhlov pohľadu.

Z hľadiska prezentácie archeologického areálu je pozitívom návrhu otvorenosť voči okolitému prostrediu, prirodzené smerovanie pohybu aj v zásade neutrálny architektonický výraz pavilónu. Pamiatka je integrovaná do mesta a stáva sa funkčným a plnohodnotným mestským priestorom.

„Navrhované riešenie predstavuje symbolický odkaz, ako žiť a koexistovať s pamiatkou, ale zároveň si celý priestor zachováva ľudskú mierku. Pamiatka tu predstavuje ústrednú kvalitu, ku ktorej sa celý priestor vzťahuje. Obkolesenie dominantným prvkom vytvára množstvo zákutí, ktoré spolu s kvalitne zvládnutými trasami, priechodmi a lávkami prirodzene lákajú človeka preskúmať celý priestor,“ hovorí k celkovému konceptu predseda poroty, architekt a člen Českej komory architektov Jiří Buček.

Pri samotnom objekte Vodnej veže autori zvolili riešenie v podobe zváraných oceľových sietí, ktoré náznakovo dotvárajú objem a tvar pôvodného historického objektu. Podobné riešenia sa využívajú pri prezentáciách pamiatok v zahraničí, keďže približujú historické objekty spôsobom atraktívnym pre súčasného návštevníka.

Vizualizácia víťazného návrhu Vodnej veže.
Zdroj: Vydrica.com
Vizualizácia víťazného návrhu Vodnej veže.

Areál Vodnej veže sa stane ústredným bodom

Cieľom súťaže bolo zmysluplné začlenenie areálu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža do novej mestskej štruktúry a vytvorenie atraktívneho miesta so spoločensko-kultúrnou funkciou, ktorého súčasťou bude sprístupnené archeologické nálezisko.

„Areál a okolie Vodnej veže boli ešte nedávno skôr solitérom uprostred nie veľmi udržiavaného okolia, čo dlhodobo degradovalo jej historický význam. Novou výstavbou má Vodná veža jedinečnú šancu opätovne sa začleniť do urbanistického kontextu a dostať sa na miesto, ktoré jej právom prináleží. Centrálna poloha uprostred novej urbanizácie ju predurčuje na významovo ústredný bod v celom území. Zároveň bude veľkou výzvou pre architektov, aby jej prepojením s novovznikajúcou sieťou uličných a verejných priestorov nevytvorili fyzickú a mentálnu bariéru v novodobom urbanizme, ale pomocou novodobých prostriedkov historickú a urbanistickú záplatu, ktorá prepojí históriu s budúcnosťou a prírodnú krajinu s urbanizovaným prostredím,“ vysvetľuje výzvy spojené s revitalizáciou pamiatky člen a zároveň riaditeľ Sekcie verejných priestorov Metropolitného inštitútu Bratislavy Roman Žitňanský.

Dôležitosť revitalizácie areálu Vodnej veže aj potrebu vzniku kvalitného kultúrno-spoločenského priestoru vníma aj starostka mestskej časti (MČ) Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová: „Ako centrálna mestská časť, na území ktorej sa projekt realizuje, veľmi oceňujeme, že v rámci hodnotenia prihlásených návrhov zaznel aj hlas Starého Mesta. Je to dôležité preto, lebo ide o prepojenie historickej pamiatky s novou výstavbou, čo je vždy veľmi citlivá vec. Ak má takéto spojenie priniesť nové hodnoty, je nevyhnutné, aby sa na tému nazeralo z viacerých odborných hľadísk. Staré Mesto sa preto zúčastnilo na hodnotení prezentovaných návrhov s veľkou dávkou zodpovednosti voči riešenej lokalite.“

Podľa členky poroty za MČ Bratislava-Staré Mesto, Martiny Majorošovej, ktorá je vedúcou referátu územného plánu a rozvoja a zároveň pôsobí ako pedagogička v rámci Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity, súťaž priniesla viaceré zaujímavé pohľady na budúci vzhľad areálu.

„Do súťaže sa zapojili renomované ateliéry, ktoré prezentovali rôznorodé pohľady na riešenie predmetného územia, čo v konečnom dôsledku prinieslo veľmi pestrú prezentáciu finálnych návrhov. V každom riešení sa dali nájsť zaujímavé nápady, ktoré by určite spríjemnili a zatraktívnili priestor Vodnej veže a okolia. Víťazný návrh ponúkol do detailov premyslené riešenie, ktoré dokonale spája plánovanú novú výstavbu s existujúcou historickou pamiatkou,“ povedala.

Vizualizácia víťazného návrhu Vodnej veže.
Zdroj: Vydrica.com
Vizualizácia víťazného návrhu Vodnej veže.

V roli experta poroty pôsobil aj riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel. Prezentácia archeologického náleziska Vodná veža bola podľa neho pripravená v 80. rokoch minulého storočia, a to podľa vtedy platných metodických kritérií.Koncept uzavretej lokality, určenej iba na edukačné účely, sa však ukázal ako málo životaschopný. Preto bolo potrebné v súčasnosti predstaviť nový koncept prezentácie pamiatky s použitím moderných technológií a založený na princípe otvorenosti voči širokému okoliu.“

O súťaži a budúcej podobe Vodnej veže

Národná kultúrna pamiatka Vodná veža, ktorá sa nachádza na magistrátnom pozemku, je aj jeho majetkom a jednou z najstarších historických pamiatok Bratislavy. Najstaršie časti sa datujú do druhého až jedenásteho storočia nášho letopočtu. Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí, s čím sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra.

Zadanie a podmienky súťaže boli pripravené v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave aj Krajským pamiatkovým úradom, a MČ Staré Mesto, konzultované boli aj s MIB. Súťažné návrhy hodnotila odborná porota, v ktorej boli zástupcovia MIB, MČ Bratislava-Staré Mesto, architekti a urbanisti so skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia a experti z Krajského pamiatkového úradu a Mestského ústavu ochrany pamiatok.

Spoločnosť Vydrica development, ktorá stojí za budúcim projektom Vydrica, deklarovala záujem o zachovanie a revitalizáciu historických objektov na území podpísaním Memoranda o spolupráci s Hlavným mestom Bratislava v októbri 2020.

Ďalšie dôležité správy

Nehnuteľnosti na predaj ponúkajú mnohé destinácie, napríklad aj obľúbený grécky ostrov Mykonos.
Neprehliadnite

Zahraničný realitný trh láka nielen kupujúcich, ale aj stavbárov