Mesto Banská Bystrica vykonalo štátny stavebný dohľad v objekte na Hornej ulici číslo 29 – 31, ktorý je súčasťou historického centra, v súvislosti so stavebnými aktivitami. Na základe právoplatného rozhodnutia stavebníkovi uložilo pokutu vo výške 5 000 eur.

Dôvodom je neoprávnené odstránenie stavby bez povolenia stavebného úradu. TASR o tom v piatok informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.

Interpolis Office Center
Neprehliadnite

Otvorenie Interpolisu Office Center v Banskej Bystrici posunuli na jar 2022

Rozsah stavebných prác

„Zamestnanci stavebného úradu 9. decembra vykonali štátny stavebný dohľad s cieľom posúdiť rozsah zrealizovaných neodkladných zabezpečovacích prác, ktoré boli nariadené právoplatným rozhodnutím stavebného úradu. Na včerajšom dohľade sa zúčastnili zamestnanci úradu v súčinnosti s poverenými pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Orgán štátneho stavebného dohľadu skonštatoval, že zrealizované práce a ich rozsah sa javia ako práce, ktoré nemožno bez vykonania ďalších úkonov zo strany dohľadu kvalifikovať ako neodkladné zabezpečovacie práce v nevyhnutom rozsahu,“ konštatovala Adamovičová.

Rezidenčný projekt Alibelli v Košiciach.
Neprehliadnite

CTR Holding mení košický brownfield odevných závodov na rezidenčné bývanie Albelli

„Po vyhodnotení skutkových okolností a podkladov orgán štátneho stavebného dohľadu posúdi potrebu vykonania ďalších úkonov, ktoré môžu prispieť k zisteniu skutočného stavu veci a na podklade ktorých bude možné prijať preukázateľné závery a štátny stavebný dohľad ukončiť,“ reagoval Filip Gašparec, právnik stavebného úradu mesta.

Benevolentný zákon

Ako zdôraznil primátor Ján Nosko, čierne stavby mesto nemieni tolerovať. „Žiaľ, za mnohé nelegálne čierne stavby môže benevolentný stavebný zákon, ktorý potrebuje novelizáciu. Nová vládou navrhovaná legislatíva je však pre mestá neprijateľná, na čo už dlhodobo upozorňujeme spolu s Úniou miest Slovenska. Množstvo pripomienok k predloženému návrhu vzniesli aj mimovládne organizácie. V prípade objektu na Hornej ulici postupujeme, budeme naďalej konať v zmysle zákona a urobíme všetko pre to, aby sa čierne stavby v našom meste stali minulosťou,“ vysvetlil Nosko.

Palugyayov palác, v súčasnosti budova Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave
Neprehliadnite

Korčokovo ministerstvo predalo pôvodnú rezidenciu slovenského veľvyslanectva v USA