Projekt Bývanie pre každého pomáha vylúčeným komunitám k návratu do spoločnosti. Spustilo ho občianske združenie (OZ) Odyseus koncom minulého roka a svojím klientom hradí ubytovanie za predpokladu, že spolupracujú na riešení svojich individuálnych potrieb. TASR o tom informovala projektová a finančná asistentka združenia Veronika Štefečková.

Zabezpečené stabilné bývanie

,,Na základe stanovených cieľov plánujeme konkrétne a špecifické kroky na ich dosahovanie. Tým, že klienti majú zabezpečené stabilné bývanie, sami si určujú ciele a priority, a súčasne majú podporu vo forme profesionálnych pracovníkov, rastie motivácia klientov k pozitívnym zmenám a zvyšovaniu kvality života," priblížila koordinátorka programu Alexandra Kuracina Havlíčková.

Združenie poukázalo, že jednou z možností, ako sa dá znižovať bezdomovectvo je, že ak sa človek z ulice dostane do procesu bývania, môže riešiť ďalšie problémy a tým sa opätovne prinavráti do spoločnosti. ,,V Bratislave je možností pre ľudí bez domova skutočne málo. Máme tu dve nocľahárne, útulky a pár zariadení pre chorých ľudí bez domova," podotkla Havlíčková. Z výsledkov výskumu realizovaného OZ Odyseus v minulom roku vyplynulo, že 57 percent ich klientov je bez domova, alebo sú ohrození jeho stratou.

Diskriminácia a stigma

OZ Odyseus poukázalo, že sa pri hľadaní nehnuteľností vhodných na bývanie pre klientov stretávajú s diskrimináciou a stigmou zo strany prenajímateľov. ,,Majú strach z neznámeho alebo zlé predchádzajúce skúsenosti s ľuďmi, ktorí užívajú drogy či s Rómami," doplnilo. Zároveň pripomenulo, že ponúka spoluprácu a podporu nielen klientom, ale aj prenajímateľom so zárukou hradenia ubytovania.

Projekt spustilo združenie na základe dlhoročnej práce s ľuďmi, ktorí užívajú drogy a pracujú v sexbiznise, a taktiež z potreby efektívneho riešenia situácie bezdomovectva v tejto cieľovej skupine v Bratislave.

Ďalšie dôležité správy

Španielsko zažilo najväčšiu predletnú vlnu horúčav za posledných najmenej 20 rokov, teploty prekročili 40 stupňov.
Neprehliadnite

Jedno z najhorúcejších miest v Európe bojuje s teplom tisíc rokov starou technológiou