Počas 2. štvrťroku 2022 sa na Slovensku dokončilo 4 685 bytov, čo predstavovalo medziročne úbytok o 3,8 percenta. Približne 70 percent z celkového počtu dokončených bytov tvorili rodinné domy. Aktuálny počet bol však súčasne o tretinu vyšší ako stavy dokončených bytov počas 2. štvrťrokov v piatich rokoch pred pandémiou. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Výrazne zaostáva Bratislavský kraj 

Situácia v krajoch bola veľmi odlišná. K poklesu dokončených bytov došlo medziročne v štyroch z ôsmich krajov. Najväčší, vyše tretinový prepad bol v Bratislavskom kraji, kde sa pokles výstavby prejavuje už niekoľko štvrťrokov. Naopak, najdynamickejší, takmer 40-percentný medziročný nárast počtu skolaudovaných bytov bol v Nitrianskom kraji a takmer o tretinu viac bytov sa podarilo dokončiť v Trenčianskom kraji.

V porovnaní s rovnakým predpandemickým obdobím sa od apríla do júna 2022 dokončilo výrazne viac bytov vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja. Najdynamickejší rast, približne zdvojnásobenie dokončených bytov, sa prejavil v Trenčianskom, Nitrianskom a Košickom kraji.

Vyššie rasty dokončených bytov, v porovnaní so stavom v rovnakom období pred pandémiou, mal aj Prešovský kraj (+43 percent) a Žilinský kraj (+32 percent). Mierny rast o 7 percent, v porovnaní s obdobím pred pandémiou, nastal aj v Banskobystrickom kraji, ktorý je dlhodobo regiónom s najnižším počtom dokončovaných bytov v SR. Jediným regiónom, kde aktuálny stav výrazne zaostáva za počtom dokončených bytov v rokoch pred pandémiou, bol Bratislavský kraj (pokles o 25 percent).

Najčastejšie sa stavajú rodinné domy

Podobný trend nastal aj v počte začatých bytov, kedy boli počas druhého štvrťroka 2022 vydané stavebné povolenia na výstavbu 6 420 bytov. Bolo to síce o 4 percentá menej ako pred rokom, ale o štvrtinu viac ako v rokoch pred pandémiou. Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 60 percent.

Súčasne bolo ku koncu júna 2022 na Slovensku rozostavaných takmer 82 000 bytov, čo bolo o 5,7 percenta viac ako pred rokom a súčasne o 13 percent viac ako v priemere pred pandémiou.

V súhrne za 1. polrok 2022 schválili stavebné úrady dokončenie 8 763 bytov, čo nedosahovalo hodnoty z minulého roka, avšak o 18 percent prevýšilo priemer prvých polrokov v predpandemickom období (v rokoch 2015 až 2019).

Ďalšie dôležité správy

Mesto Bratislava
Neprehliadnite

Odborníci na realitný trh: U nás vládne nedostatok ponuky aj nezáujem. Odrádza vysoká cena