Na Slovensku sa nezavedie výnimka z potreby ukončeného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pri investíciách, ktoré majú osvedčenie o významnej investícii. Výnimka sa mala týkať výkonu štátnej expertízy. Predpokladala to novela zákona o verejných prácach z dielne OĽANO. Plénum Národnej rady (NR) SR ju neposunulo do druhého čítania. Predkladatelia poukazovali na výstavbu nemocnice Rázsochy, keďže proces EIA pri nemocniciach môže trvať aj rok.

,,V súvislosti s prípravou projektu výstavby Univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy sú z časového hľadiska za kritickú časť procesu považované ustanovenia zákona o verejných prácach týkajúce sa výkonu štátnej expertízy. Tie definujú záverečné stanovisko EIA ako nevyhnutnú súčasť podkladov, bez ktorej nie je možné vyhotoviť protokol o vykonaní štátnej expertízy," pripomenuli poslanci v dôvodovej správe návrhu.

Keďže proces EIA v prípade zložitých stavieb, akými sú aj nemocnice, trvá deväť až 12 mesiacov, v prípade Rázsoch by podľa poslancov došlo k oddialeniu spracovania štátnej expertízy, a tým aj možnosti vyhlásiť verejné obstarávanie.

Poslanci chceli preto modifikovať požiadavku na ukončený proces EIA ako podmienku spracovania protokolu zo štátnej expertízy v prípade investícií, na ktoré vláda vydá osvedčenie o významnej investícii. Novelou chceli definovať výnimku pre stavby s vydaným osvedčením o významnej investícii, ktorá by sa podľa nich vzťahovala len na malý okruh stavieb a proces výkonu štátnej expertízy štandardných stavieb by nebol v budúcnosti narušený.

Ďalšie dôležité správy

BH1-FIN-1112.jpg
Neprehliadnite

Ministerstvo dopravy žiadateľom zjednoduší podmienky výzvy na obnovu budov