Prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov má výrazne upravené podmienky, ktoré prispievajú k zjednodušeniu samotných žiadostí, ako aj ich následných kontrol. Medzi hlavné úpravy výzvy patrí zmena pri delení pripravovaných prác na obnove budovy do jednotlivých oblastí podpory. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy (MD) SR.

Navýšenie príspevku

,,Chceme, aby sa do výzvy mohli zapojiť aj väčšie budovy, respektíve také, kde je obnova finančne náročnejšia. Preto sme navýšili maximálnu výšku príspevku na jednu žiadosť z päť miliónov eur bez DPH na desať miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH)," povedal dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

V rámci príloh žiadosti už nie je potrebné rozdeľovať položky do pevne stanoveného zoznamu aktivít, ale boli ponechané iba štyri hlavné oblasti podpory. Najdôležitejšia oblasť A, ktorá obsahuje energetické aktivity priamo prispievajuce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy, oblasť B - iné aktivity, ktoré súvisia napríklad s odstránením a likvidáciou nebezpečného odpadu, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, debarierizáciou či implementáciou zelených opatrení, oblasť C – projektová dokumentácia a oblasť D – rezerva.

Limit na projekt

Ministerstvo upraví aj podiel aktivít, ktoré síce priamo nevplývajú na úsporu energie, ale musia sa realizovať pre zlý stavebno-technický stav budov. ,,Kým doteraz mohli tvoriť 10 percent z celkových nákladov na obnovu, po novom je to až 40 percent," dodala štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.

Zrušili sa aj jednotkové limity v rámci jednotlivých aktivít. Po novom je na jeden projekt stanovený limit podpory na jeden meter štvorcový celkovej podlahovej plochy budovy. Pre typ budovy Základ, čo predstavuje historickú budovu postavenú pred rokom 1980, je to 1400 eur bez DPH a pre typ budovy Pamiatka, prípadne pamiatkové a ostatné historické budovy, je limit na jeden meter štvorcový 1900 eur bez DPH. K dnešku eviduje ministerstvo dopravy 61 žiadostí v celkovej sume viac ako 52 miliónov eur. Na doteraz podané žiadosti nebudú mať tieto zmeny žiaden negatívny vplyv.

Ďalšie dôležité správy

Na námestí v centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu dopoludnia požiar v historickej budove. Presná príčina požiaru zatiaľ nie je známa, pravdepodobne však ide o skrat elektrického vedenia,
Neprehliadnite

Budovy na Slovensku sú vo väčšine prípadov nedostatočne poistené