Poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky sa zvýšia. Návrh zmeny príslušného nariadenia vlády z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v stredu schválila vláda.

Poplatky za uloženie výkopovej zeminy a kameniva na skládku sa v budúcom roku majú zvýšiť z ôsmich na desať eur za tonu, v roku 2024 na 15 eur za tonu. Zvýšenie z 25 na 30 eur za tonu v roku 2023 a 35 eur za tonu v roku 2024 sa má týkať uloženia stavebného odpadu na skládku.

,,Cieľom návrhu nariadenia vlády je upraviť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky odpadov tak, aby úprava poplatkov znevýhodňovala uloženie odpadov na skládky pred ich recykláciou," ozrejmil envirorezort.

Úprava poplatkov súvisí s hlavným cieľom reformy nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií, ktorou sa má zvýšiť potenciál obehového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a sektora stavebníctva, čo má viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.

Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 1. júla tohto roka.

10.7.2012 GBELCE - VÝSTAVBA OBECNÝCH BYTOV V GBELCIACH  Foto: Somogyi Tibor
Neprehliadnite

Náskok Bratislavy sa znižuje, viac bytov dokončili v troch slovenských krajoch