Na Slovensku sa v 1. štvrťroku 2022 dokončilo 4 078 bytov, medziročne ich počet klesol o 9,1 percenta. Aj v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, ktorý bol minimálne zasiahnutý pandémiou, bolo aktuálne dokončených o 10 percenta menej bytov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Situácia bola rozkolísaná

Podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch bola situácia vo výstavbe bytov v krajoch značne rozkolísaná. V štyroch z ôsmich krajov Slovenska prišlo medziročne k úbytku dokončených bytov, pričom poklesy do 15 percent sa zaznamenali v Žilinskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Vysoký, takmer tretinový prepad výstavby sa prejavil v Bratislavskom kraji, ktorý patril dlhodobo k regiónom ťahajúcim rast výstavby.

Pokles výstavby v regióne okolo hlavného mesta sa prejavuje už niekoľko štvrťrokov. To spôsobilo, že sa náskok Bratislavského kraja v počte dokončených bytov pred ostatnými regiónmi výrazne znížil. Zatiaľ čo v predošlých rokoch každý štvrtý dokončený byt bol práve v Bratislavskom kraji, aktuálne je to len každý šiesty byt, čo bol podiel porovnateľný s Trnavským krajom.

Výstavba zaznamenala oživenie

Naopak, dynamický, až tretinový nárast počtu skolaudovaných bytov zaznamenal Banskobystrický kraj, dvojciferné prírastky dosiahli aj Košický (o 12,6 percenta) a Trenčiansky kraj (o 11,8 percenta). Tri štvrtiny zo všetkých dokončených bytov boli rodinné domy.

Počet začatých bytov počas prvého štvrťroka 2022 zaznamenal oživenie. Celkovo sa začalo stavať 4 351 bytov, čo bolo o 6,1 percenta viac ako pred rokom. Aktuálny počet začatých bytov však stále nenabral rekordné hodnoty z 1. štvrťroka 2020.

Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 65 percent. Počet začatých bytov v rodinných domoch však nekopíroval celkovú tendenciu a bol medziročne nižší. Rast rozbehu výstavby tak išiel celý na vrub vyššieho počtu začatej výstavby bytov v bytových domoch. Súčasne bolo ku koncu marca 2022 na Slovensku rozostavaných vyše 80 000 bytových jednotiek, čo bolo o 6 percent viac ako pred rokom.

Zrekonštruovaný Zelený kríčok v Trnave
Neprehliadnite

Zelený kríček v Trnave prešiel komplexnou rekonštrukciou, ponúkne aj miesto pre obchody