Nové nájomné byty vzniknú prestavbou existujúcich budov a slúžiť majú najmä ako štartovacie byty pre učiteľov či zamestnancov z oblasti sociálnych služieb.

„V Bratislavskom kraji evidujeme najnižšiu dostupnosť bytov na Slovensku. Na území kraja sa priemerne ročne dokončuje päťtisíc nových bytov, čo však nepokrýva dopyt. Výstavba a obstarávanie obecných nájomných bytov má od roku 2010 klesajúcu tendenciu, preto sme pristúpili k analýze budov vo vlastníctve župy. Zamerali sme sa na tie, ktoré nie sú využívané, prípadne neplnia svoj účel a sú vhodné na transformáciu na nájomné bývanie,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Podľa neho by išlo o dostupnejšie štartovacie bývanie pre učiteľov škôl v pôsobnosti BSK či rozšírenie kapacity cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb. Ako najvhodnejšie boli vyhodnotené budovy na Ivanskej ceste v Trnávke a na Úderníckej ulici v Petržalke.

Ubytovanie na Ivanskej ceste

Takto by malo vyzerať nájomné bývanie na Ivanskej ceste.
Zdroj: BSK
Takto by malo vyzerať nájomné bývanie na Ivanskej ceste.

V prípade Ivanskej cesty ide o areál Strednej odbornej školy technológií a remesiel, kde BSK výrazne investoval do rekonštrukcie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Samotná budova je len čiastočne využívaná, preto by sa mohla po rekonštrukcii využívať na ubytovanie zamestnancov v oblasti vzdelávania alebo sociálnej oblasti, prípadne na ďalšie verejnoprospešné funkcie.

BSK vytipoval túto lokalitu aj z dôvodu veľmi dobrej dostupnosti mestskej hromadnej dopravy a existujúcej infraštruktúry v blízkom okolí. Nespornou výhodou budúceho bývania v tejto lokalite sú aj zelené plochy, ktoré sa tam nachádzajú. V blízkosti budovy sú možnosti na umiestnenie parkovania automobilov a výhodou sú aj už existujúce exteriérové športoviská. Rekonštrukciou budovy vznikne 58 bytových jednotiek s priemernou plochou 50,7 štvorcových metrov vrátane balkóna.

Nájomné byty v Petržalke

Druhou vytipovanou lokalitou je budova na Úderníckej ulici v Petržalke. Nachádza sa v susedstve bytových domov a neďaleko železničnej stanice (Bratislava-Petržalka), respektíve v blízkosti bývalého priemyselného areálu Matadorky. Ide o niekdajšiu budovu Stredného odborného učilišťa strojárskeho, ktorá nie je v súčasnosti využívaná. Lokalitu vytipoval BSK tiež na základe veľmi dobrej dostupnosti verejnej dopravy aj existujúcej infraštruktúry, pešej dostupnosti železničnej stanice či strategického bodu integrovanej dopravy v budúcnosti.

Nájomné byty na Úderníckej ulici by mali získať takúto podobu.
Zdroj: BSK
Nájomné byty na Úderníckej ulici by mali získať takúto podobu.

Práve táto lokalita postupom času prejde transformáciou z priemyselnej zóny na rezidenčnú, dôkazom čoho je aj niekoľko existujúcich, respektíve pripravovaných rezidenčných projektov v okolí. Dôležitým pozitívom je dostupnosť centra mesta. Zámerom BSK je vybudovať nový bytový dom s 13 bytovými jednotkami s priemernou úžitkovou plochou bytu 51,1 štvorcových metrov.

Nájomné byty na Úderníckej ulici v Petržalke.
Zdroj: BSK
Nájomné byty na Úderníckej ulici v Petržalke.

Zámer budovania nájomných bytov už odsúhlasili župní poslanci. Samosprávny kraj tak môže pristúpiť k predprojektovej príprave, obstaraniu projektovej dokumentácie a zahájeniu relevantných legislatívnych krokov a postupov. Presné náklady budú vyčíslené v rámci vypracovanej projektovej dokumentácie. BSK plánuje využiť na tento účel dotačný mechanizmus Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračné foto
Neprehliadnite

Kožík z Proxenty: Chceme zachovať genia loci lokality, v ktorej staviame