Konopná Residence pripravovaná v rámci rovnomennej spoločnej firmy developerov má nahradiť zastaraný kancelársky komplex pri Radničnom námestí oproti evanjelickému kostolu. Pôvodný návrh počítal s výstavbou siedmich navzájom prepojených päť- až sedempodlažných sekcií tvoriacich tri objekty spojené podzemnou garážou. Spolu tu malo vzniknúť 50 bytov, 90 apartmánov, menšie prevádzky obchodov a služieb a 189 parkovacích miest umiestnených vo veľkej väčšine v podzemnej garáži.

Mestská časť pri pôvodnom návrhu namietala nesúlad s územným plánom, neúmerné zaťaženie pozemku, presiahnutie prípustnej miery plochy bývania a zasahovanie projektu do námestia. Obyvateľom sa nepáčila výška objektov prevyšujúcich väčšinu okolitej zástavby a obávali sa prílišného dopravného zaťaženia starého Prievozu.

Developeri na základe pripomienok projekt upravili a minulý štvrtok ho predstavili na ďalšej verejnej prezentácii. Výška objektov sa znížila na päť nadzemných podlaží, v nároží s existujúcou zástavbou na tri podlažia. Celkový objem nadzemnej podlahovej plochy tak podľa spoločností klesol o približne 27 percent.

Immocap a YIT zmenšili komplex v Prievoze, ľudí zmeny neuspokojili

Konopná Residence - vizualizácia upraveného projektu Zdroj: Konopná Residence

Znížil sa aj počet obytných jednotiek zo 140 na 113, pričom sa zväčšila ich priemerná výmera. Investori tak reagovali na obavy z využívania komplexu na krátkodobé bývanie a na podnet obyvateľov okolia zvýšili zastúpenie väčších bytov v projekte na viac ako 60 percent. Počet parkovacích miest klesol o desať, podzemná garáž však bude mať namiesto jedného až dve podzemné podlažia, kam sa presunú stojiská pôvodne navrhnuté v prízemí objektov. Z toho počet vonkajších stojísk sa znížil z 18 na deväť.

Zmeny sa týkajú aj zelene, pribudli nové plochy vo forme verejných parkov a zmenila sa aj vnútroareálová zeleň, ktorá má plynule nadväzovať na verejné plochy. O podobe navrhovanej revitalizácie parčíka pri kostole budú investori ešte diskutovať s úradmi a majiteľmi pozemkov. Na základe predstavenej štúdie v najbližšom čase vypracujú dokumentáciu pre povoľovacie procesy.

Immocap a YIT zmenšili komplex v Prievoze, ľudí zmeny neuspokojili

Konopná Residence - zmeny v projekte Zdroj: Konopná Residence

„Pri každom našom projekte, ktorým vstupujeme do zastavaného územia, si uvedomujeme potrebu hľadať vhodné riešenie v diskusii s ľuďmi, ktorí tu žijú a pracujú vrátane všetkých, ktorým leží na srdci kvalita ich životného prostredia. Ďakujeme občanom že si našli čas, aby sa s nami už po druhýkrát stretli a konštruktívne zdieľali svoje podnety aj obavy. Veríme, že aj vďaka tomu sa nám podarí dospieť k prijateľnému riešeniu k obojstrannej spokojnosti,“ hovorí Radek Pšenička, riaditeľ biznis developmentu YIT Slovakia.

Podľa reakcií priamo na diskusii a následne aj na sociálnych sieťach však zmeny obyvateľov Prievozu úplne nepresvedčili a pripravujú aj s niektorými miestnymi poslancami ďalšie pripomienky.

Immocap a YIT sa medzitým spojili pri ďalšom projekte, keď od odborov spolu kúpili komplex Istropolis na Trnavskom mýte. Na jeho premenu chcú usporiadať medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorú plánujú vyhlásiť ešte tento rok.

YIT Slovakia, dcéra fínskeho stavebného a developerského giganta, sa sústreďuje najmä na projekty bývania v Bratislave. Aktuálne stavia Tammi v Dúbravke, Nuppu v Ružinove a Stein2 v Starom Meste a rekonštrukciou ubytovne na bytový dom Pari začala premenu areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne na novú štvrť Zwirn.

Immocap je známy najmä projektom komplexu Central s nákupným centrom, hotelom a administratívnou vežou. Predtým realizoval bizniscentrá na Plynárenskej ulici, aktívny je aj v Maďarsku. V súčasnosti revitalizuje podchod na Trnavskom mýte.