Projekt pripravuje spoločnosť Konopná Residence, ktorej spoločníkmi sú YIT Slovakia a Immocap. Ide teda o spojenie jedného z najväčších rezidenčných developerov v Bratislave s developerom komerčných komplexov Central a Bratislava Business Center.

Obytný súbor tvoria tri objekty prepojené garážovým domom. Spolu v nich má vzniknúť 50 bytov a 90 apartmánov, pričom výrazne majú dominovať dvojizbové počtom 66 apartmánov a 26 bytov. Trojizbových má byť 20 apartmánov a 21 bytov, doplnené sú o zopár jedno- a štvorizbových jednotiek.

YIT sa spojí s developerom Centralu na nový bytový projekt

Konopná Residence - vizualizácia Zdroj: Konopná Residence

Súčasťou projektu sú aj komerčné priestory na ploche takmer 400 štvorcových metrov. Celkovo má pribudnúť 189 parkovacích miest. Vjazd do garáží je navrhnutý zo Strukovej a Konopnej ulice, pri Strukovej bude aj 18 stojísk vonkajšieho parkoviska.

„Polyfunkčné objekty sa delia na sedem navzájom prepojených sekcií, ktoré majú päť a šesť nadzemných podlaží. Garážový dom má kapacitu 171 stojísk umiestnených na jednom podzemnom a jednom nadzemnom podlaží,“ opisuje riešenie projektu zámer predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Stavby budú radené rovnobežne s Radničným námestím a vytvárajú átrium na streche garážového domu s oddychovou zónou pre obyvateľov. Vyvýšené plató garážového domu vytvára súkromie vnútroblokov. Na jeho prízemí majú byť obchodné priestory prístupné z Radničného námestia a Strukovej ulice.

Podľa zámeru bude komplex uzatvárať a dopĺňať ustálenú štruktúru lokality. Vznikne krátkodobé a dlhodobé bývanie a rozšíri sa občianska vybavenosť lokálneho významu. Počíta sa aj s rozšírením verejných priestranstiev vytvorením nového námestia pozdĺž Konopnej ulice, ktoré má dotvoriť priestor pred evanjelickým kostolom.

YIT sa spojí s developerom Centralu na nový bytový projekt

Konopná Residence - vizualizácia Zdroj: Konopná Residence

Autorom architektonického návrhu je ateliér A1 Architecture. Navrhlo fasády kombinujúce bielu a sivú omietku s dreveným obkladom a zasklenými plochami. Garáž má perforovanú fasádu z ťahokovu. Domy majú navrhnuté sedlové strechy hlavných objektov a pôchodzne vegetačné ploché strechy garážového domu a prepojovacích častí.

YIT sa spojí s developerom Centralu na nový bytový projekt

Konopná Residence - súčasný stav územia Zdroj: Konopná Residence

Projekt má vyrásť na ploche takmer 6 700 štvorcových metrov ohraničenej Radničným námestím, Konopnou, Strukovou, Súľovskou, Párnou ulicou a šesťpodlažnou bytovkou na Sladovej ulici. V súčasnosti je na pozemku päťuholníkového tvaru oplotený areál s komplexom administratívnych budov s jedným až štyrmi podlažiami postavený v 90. rokoch, ktorý sa má búrať.

Predbežné termíny hovoria o začiatku výstavby v budúcom roku a dokončení v roku 2020. Výstavba je plánovaná v dvoch etapách a má si vyžiadať investíciu v odhadovanej výške 8,8 milióna eur.