Pozemok s rozlohou takmer 4,5 hektára ohraničený ulicami Vajnorská a Odborárska, ktorý je určený pre rezidenčnú výstavbu a občiansku vybavenosť odkúpila spoločnosť Penta Real Estate v auguste minulého roka.

Architektonicko-urbanistická súťaž mala vyzvaný charakter s účasťou popredných domácich, ale aj zahraničných architektonických ateliérov, informuje Lenka Vargová, PR Specialist Penta Investments.

Nájdenie správneho urbanizmu

Odborná porota v zložení Ing arch. Ľubomír Závodný, Igor Marko MA Arch ARB, Prof. Ing Arch. Petr Pelčák a zástupcov spoločnosti Penta Real Estate posudzovali celkovo šesť návrhov.

Víťazný návrh pochádza z dielne slovinského štúdia Bevk Perović arhitekti, ktorý porota ocenila najmä pre výsledné spracovanie urbanistického konceptu územia, pričom nájdenie správneho urbanizmu bolo aj hlavným cieľom súťaže.

Výsledná architektúra bude známa po dopracovaní architektonickej štúdie. Pri hodnotení jednotlivých návrhov posudzovala odborná porota okrem iného aj tvorbu a hierarchizáciu verejného priestoru, rozmanitosť krajinnej architektúry, hmotový koncept či udržateľnosť návrhu.

Vzhľadom na veľkosť riešeného územia bola jedným z najdôležitejších posudzovaných kritérií práca s urbanistickou koncepciou. Ide zároveň o prvý development v tejto lokalite, ktorý môže určiť budúcu podobu novej mestskej štvrte.

Nové byty aj občianska vybavenosť

Vytvorenie mestotvorných blokov a celková distribúcia hmôt sú silným základom pre možný budúci rozvoj tohto územia. Dominantou projektu je lineárny park, na ktorý nadviažu verejné a polosúkromné priestory s predzáhradkami. Projekt prinesie do bratislavského Nového Mesta takmer 1 200 bytov a nové priestory pre občiansku vybavenosť.

Realizácia bude rozplánovaná do viacerých etáp, pričom sa uvažuje, že ako prvá by mohla byť postavená rezidenčná časť. Aktuálne sa projekt nachádza v štádiu dopracovávania architektonickej štúdie a prípravy dokumentácie pre EIA. Výstavba by v nadväznosti na povoľovacie procesy mohla začať v roku 2026 a dokončenie projektu je plánované v horizonte ôsmich rokov od začiatku výstavby.

„Pri tvorbe návrhu sme sa zamýšľali nad tým, ako vytvoriť mestskú štruktúru v bývalej priemyselnej oblasti, dosiahnuť určitú hustotu, a zároveň zachovať kvalitu života, akú od bývania v širšom centre mesta ľudia očakávajú. V skutočnosti to nie sú budovy, ale spoločné priestory medzi nimi, ktoré dávajú novej štvrti ten pravý charakter. Kombináciou mestských blokov, veží a doskových budov, vznikajú rôzne typy priestorov od súkromných cez poloverejné až verejné, čím vytvárame veľmi bohatú a živú novú štvrť mesta,“ opisujú prístup k tvorbe návrhu architekti zo štúdia Bevk Perović arhitekti.

Rozvoj lokality

„Našim cieľom je vždy stavať projekty, ktoré významným spôsobom prispejú k urbanistickému rozvoju danej lokality. Som presvedčený, že inštitút architektonickej súťaže je najlepší prostriedok pre naplnenie tohto cieľa. Aj preto ma teší, že sa nám opäť podarilo usporiadať ďalšiu architektonickú súťaž s účasťou kvalitných medzinárodných ateliérov. Vnímam to ako zodpovedný prístup k odštartovaniu projektu v Novom Meste a našu snahu pretvoriť ďalší bratislavský brownfield v mestské bývanie s kvalitnými verejnými priestormi. Potenciál územia je veľký a je dôležité od začiatku k tomu tak aj pristupovať,“ hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.

Jednokolová vyzvaná súťaž bola vyhlásená v decembri 2022. Šesť ateliérov (Baumschlager Eberle architekten; Bevk Perović arhitekti; ChartierDalix; CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS; PANTOGRAPH; Superateliér) svoje návrhy odprezentovalo odbornej porote koncom marca.

Ďalšie dôležité správy

Na leteckej snimke domy pod Slavinom.
Neprehliadnite

Ceny starších bytov v Bratislave sa znížili, ale nájomné oproti vlaňajšku vzrástlo