Komu sa oplatí skorší refinanc?

Každý, komu sa končí fixácia hypotekárneho úveru v tomto roku, by sa mal zaujímať o podmienky refinancovania už v týchto dňoch. NBS odhaduje nárast úrokovej sadzby na 4,5 % ročne do konca tohto roku a tesne pod 5 % ročne v dvoch nasledujúcich. 365.bank upozorňuje, že čím skôr si klienti refixujú alebo refinancujú svoj úver, tým je väčšia šanca, že dosiahnu prijateľnejšiu mesačnú splátku.

Tento rok pritom končí fixácia približne 80 tisícom úverom na bývanie. „Vzhľadom na stále rastúce úrokové sadzby sa môže niektorým klientom viac oplatiť predčasné odstúpenie od pôvodného fixu a nečakať, až kým uplynie celá doba fixácie,“ hovorí Tomáš Barbarič, šéf produktov v 365.bank. Týka sa to najmä tých, ktorí si brali ešte lacné hypotéky s úrokovou sadzbou pod 1 % ročne. „Ak budú čakať na riadny termín ukončenia fixácie napríklad do jesene, s veľkou pravdepodobnosťou budú mať vyššiu mesačnú splátku, ako keby si úrok zafixovali alebo úver refinancovali už teraz,“ dodáva.

Výhodnosť tohto kroku je pritom závislá od toho, v akom čase má dôjsť k refixácii a zároveň od predikcie, ako sa budú vyvíjať úrokové sadzby nasledujúce mesiace. Ak má klient obdobie refixácie tento rok, môže sa mu oplatiť refinancovať hypotéku už teraz.

Napríklad pri 100-tisícovej hypotéke, ktorá bola poskytnutá na 30 rokov, s priemernou úrokovou sadzbou 1 % ročne, je mesačná splátka okolo 320 eur. Pri aktuálnej úrokovej sadzbe 3,95 % ročne by sa mesačná splátka zvýšila približne o 140 eur až na 460 eur. Pokiaľ by úrokové sadzby počas najbližších šiestich mesiacov narástli na predikovanú úroveň NBS,  t. j. približne na 4,50 % ročne, zvýši sa mesačná splátka pri rovnakej výške úveru na takmer 488 eur. Klient by tak skorším refinancovaním ušetril mesačne na splátke sumu vo výške 28 eur, čo je za trojročné obdobie fixácie úspora až vo výške 1008 eur.

Výhodné len s úhradou poplatku

Klient dostáva možnosť svoj úver splatiť alebo preniesť do inej banky bez poplatku až v čase refixácie, a to len ak svojej banke túto skutočnosť oznámi minimálne mesiac  dopredu. Ak však chce refinancovať úver skôr, banky účtujú poplatok až do 1 % z výšky nesplatenej istiny. „Odporúčame zistiť si vopred presné podmienky pri predčasnom splatení hypotéky, či nová banka, pre ktorú sa klient rozhodne, tento poplatok zaňho uhradí. Nie všetky banky túto výhodu ponúkajú a v prípade, že je nutné zaplatiť poplatok za predčasné splatenie, skorší refinanc sa už nemusí oplatiť,“ upozorňuje Barbarič.

Podmienky refinancovania úveru sa v jednotlivých bankách aj v podstatných veciach môžu líšiť. Preto 365.bank odporúča, aby klient pri snahe o refinancovanie hypotéky preskúmal podmienky vo viacerých bankových inštitúciách.