Česká Správa železníc vybrala podobu terminálu Dlouhá Míle, ktorý bude súčasťou novej železničnej trate v úseku Praha Ruzyně - Praha Letisko Václava Havla. Vo verejnej súťaži uspel architektonický návrh od Pavlíčka Hulina architekti a AFRY. Informovala o tom Správa železníc. Trať k letisku by mala začať fungovať v roku 2028.

Nový dopravný uzol

Terminál bude stáť blízko vzletovej a pristávacej dráhy letiska, Obchodného centra Šestka a Pražského okruhu.

,,Vznikne nový dopravný uzol, ktorý vytvorí dôležité prepojenie železnice s cestnou dopravou, mestskými i prímestskými autobusmi a výhľadovo aj s električkami. Nové parkovisko P+R významne rozšíri infraštruktúrnu výbavu širšieho územia letiska a uľaví komunikáciám Prahy 6," uviedol generálny riaditeľ Správy železníc Jiří Svoboda .

Technickú uskutočniteľnosť víťazného návrhu preverovala spoločnosť AFRY. Podľa nej ide o výsledok priebežných rokovaní s investorom aj ďalšími zainteresovanými subjektmi.

,,Architektonický návrh plne využíva potenciál terminálu nielen ako dopravného uzla, ale aj ako cieľového bodu prípadného budúceho developmentu v okolí. Našou prioritou je funkčnosť, bezpečnosť, ľahká orientácia, intuitívnosť, plynulosť pohybu a rýchlosť prestupov. Ďalej kvalita a atraktivita prostredia, ktoré motivujú k využívanie hromadnej dopravy,“ povedal Jiří Pavlíček z kancelárie Pavlíček Hulín architekti, ktorá je autorom architektonického riešenia.

Strecha bude aj presklená

Dominantou budúceho terminálu bude podľa tvorcov návrhu jeho zastrešenie. Výška strechy sa bude meniť podľa funkcií jednotlivých častí objektu. Zastrešenie by malo byť najnižšie nad autobusovými nástupišťami, následne by malo po krivke stúpať smerom k hlavnému vstupu do podzemnej časti s prestupom na vlak.

Strecha je v návrhu v strednej časti presklená a prepúšťa svetlo do nižších úrovní. Jej južná časť obsahuje fotovoltaické panely, ktoré majú pokryť spotrebu terminálu a prípadne umožnia dobíjať elektromobily na parkovisku. Riešenie zahŕňa aj sprievodné funkcie terminálu, ako je predaj cestovných lístkov, čakáreň, drobné obchody, zázemie pre technológie, vodičov a ďalšie.

Trať k letisku je súčasťou železnice z centra Prahy do Kladna, ktorá je rozdelená na niekoľko úsekov. V súčasnosti je hotový jediný, a to na Negrelliho viadukte. Ďalšie úseky sa začnú stavať najskôr v budúcom roku, začať by sa malo rekonštrukciou Masarykovej stanice.

Nové spojenie má byť elektrizované, vedené po dvoch koľajniciach a malo by umožniť prevádzku vlakov idúcich na letisko aj do Kladna v desaťminútových intervaloch. Odhadovaná cena celej trate je okolo 40 miliárd českých korún.

Ďalšie dôležité správy