Slovenská komora architektov (SKA) zverejnila nominácie v rámci cien za architektúru CE ZA AR 2022. Do 21. ročníka bolo prihlásených až 88 diel, z ktorých odborná porota vybrala do užšieho výberu 24 diel, infomovala komora v tlačovej správe.

Akútne riešenia problémov

Klimatické zmeny a krízy nútia k akútnym riešeniam problémov. Motiváciou komory architektov je preto „zmena v zmysle prekonávania bariér chrániacich pohodlné a rýchle riešenia. Želáme si rozvoj sídiel v ktorých sa žije dobre všetkým."

Ocenenie tak podľa riaditeľky úradu SKA Oľgy Mihálikovej už nekomunikuje len jednotlivé diela a prácu architektov. „Vytvára aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života. Práve preto je po tretíkrát heslom komunikačnej línie ceny CE ZA AR pre rok 2021 #zelenaprearchitektúru, ktorou sa pridáva ku globálnym výzvam na miernenie dopadov environmentálneho vplyvu architektúry,” vraví Miháliková.

Veľká zodpovednosť

Počas investovania z Plánu obnovy a stability stojí na našich pleciach veľká zodpovednosť, ktorá je zároveň aj historickou príležitosťou, hovorí predseda SKA Iľja Skoček. Do 21. ročníka preto vstupujú aj s mottom #regenerácia, ktorá sa ukazuje ako nástroj obnovy krajiny prostredníctvom klimaticky zodpovedných postupov.

Skoček ďalej kritizuje, že komora necíti podporu zo strany štátu. „Chýba nám stabilný a jednotný partner na strane verejnej a štátnej správy, s ktorým by sme mohli dlhodobo pripravovať projekty pre obnovu Slovenska. Dnes viac ako v minulosti platí, že kvalitu je nevyhnutné hľadať v porovnávaní iných možných riešení. V tom tkvie kľúč k zodpovednému rozhodovaniu investovať. Hľadajme preto kvalitu výstavby a obnovy prostredníctvom súťaží návrhov,” dodal predseda SKA.

Kvalita výstavby sa zvyšuje

Desiatky prihlásených diel hodnotila medzinárodná porota v zložení: Jakub Cigler (predseda poroty, ČR), Bohunka Koklesová (Rektorka VŠVU, SR), Vladimír Sitta (krajinný architekt, ČR), Pavol Šilla (SR), Štěpán Valouch (ČR), Juraj Benetin (SR) a Igor Marko (Veľká Británia/SR).

Do užšieho výberu sa dostalo 24 diel, z ktorých vzíde šesť hlavných cien. Pomerne vysoký podiel nominovaných reflektuje podľa poroty zvyšujúcu sa kvalitu výstavby, ako aj záujem o rešpekt k pamiatkam a vzťah k prírode a novej architektúre.

Laureáti budú vyhlásení počas galavečera, ktorý sa uskutoční 6. októbra 2022. Hostiteľom odovzdávania cien 21. ročníka bude člen poroty a architekt Juraj Benetin.

Pozrite si nominovaných v jednotlivých kategóriách: