V hlavnom meste je podľa Magdy Ďurdíkovej, spracovateľky urbanistickej štúdie Brownfieldy z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) 131 vybraných lokalít brownfieldov, ktoré zaberajú plochu zhruba 629 hektárov zastavaného územia. Štúdia pomáha pri posúdení nevyužívaných území a možnosti ich následnej transformácie - oživením ekonomických aktivít a zapojením územia do mestskej štruktúry.

„Brownfieldy, resp. transformačné plochy, by mali byť nosným prvkom ďalšieho rozvoja mesta, a naopak by sa mal čo najviac obmedziť extenzívny rozvoj krajiny,“ uviedla M. Ďurdíková s tým, že na urbanistickú štúdiu Brownfieldy v tomto roku nadviaže materiál s koncepciou ich využitia.

Podľa nej sa v Bratislave revitalizuje deväť brownfieldov ročne, sú to lokality prevažne v dobrej územnej polohe, atraktívne z hľadiska dopravnej dostupnosti, infraštruktúry či inžinierskych sietí. Tieto územia si zväčša vyžadujú vysokú mieru revitalizácie i verejné financie. Nevyužívané územia majú v sebe mnoho rôznych problémov, ktoré bránia začatiu novej výstavby, najvážnejšie sú ekologické záťaže, súdne spory či nevysporiadané vlastníctvo. Proces revitalizácie je pomerne zdĺhavý a náročný.

Mesto vlastní iba malé percento územia

Územia brownfieldov v Bratislave sú z väčšej časti v súkromnom vlastníctve, podľa štúdie ide o 54 percent. Mesto vlastní iba 65,7 hektára v 21 brownfieldoch, čo tvorí len desať percent celkovej výmery brownfieldov. Väčšinou ide o kombináciu vlastníckych podielov medzi subjektami samosprávy alebo štátnymi či súkromnými inštitúciami. Revitalizácia lokalít brownfieldov je jedným zo základných cieľov rozvoja Bratislavy. Podľa M. Ďurdíkovej je potrebná koordinácia s ministerstvom životného prostredia, s pamiatkovým úradom či občianskymi združeniami, ktoré sú v téme aktívne.

Metropolitný inštitút Bratislavy prioritne sleduje, ktoré z brownfieldov aj mimo mestského vlastníctva, majú potenciál lokalít pre rôzne mestotvorné funkcie (bývanie, iné). Z pozície územných plánovačov sa dá koordinovať rozvoj a vhodné využitie týchto území.

Ako uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková, brownfieldy sú určite príležitosťou, avšak proces regenerácie je veľmi náročný a zdĺhavý. „V téme brownfieldov je zásadné obnoviť ich využitie pre základné mestotvorné funkcie - bývanie, služby, výroba, doprava, a tým obnoviť ich ekonomický potenciál. Pre mesto je, samozrejme, významný fakt, že obnova prispeje k príjmu do rozpočtu a zároveň k tvorbe pracovných miest,“ vyjadrila sa D. Schmucková.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa