Na to, aby bolo dopravné staviteľstvo ekologickejšie a spôsobovalo nižšiu environmentálnu záťaž, je predovšetkým nevyhnutné zrušiť kritérium najnižšej ceny. Tvrdí to profesor Martin Decký z Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Podľa neho sa to týka hlavne verejných zákaziek, čo sú takmer všetky cesty a mosty.

„Aj keď de jure toto kritérium nie je explicitne aplikované, de facto sa postupuje podľa neho. Kritérium najnižšej ceny pri výstavbe ciest spôsobuje výrazné zníženie kvality a bezpečnosti práce. V prípade veľkých infraštrukturálnych projektov môže viesť ku fatálnym následkom na zdraví a dokonca aj na životoch stavbárov,“ povedal M. Decký.

Rozhodnutia odborníkov

Profesor je presvedčený, že druhý dôležitý aspekt pre zvýšenie ekologickosti dopravných stavieb je, aby o dôležitých finančných a technických veciach rozhodovali vzdelaní odborníci, ktorí túžia po zmene zabehnutej praxe, a nie nevzdelaní politici, čoho sme podľa neho bohužiaľ v súčasnosti svedkami.

Firmy, ktoré pôsobia v oblasti životného cyklu dopravných stavieb, sú plne pripravené na vyššiu úroveň „ekologizácie“ prípravy, výstavby aj prevádzky dopravných stavieb. Spoločnosti v spolupráci s univerzitným prostredím a profesnými združeniami (Slovenská komora stavebných inžinierov či Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) presadzujú holistický prístup k trvalo udržateľnej príprave, výstavbe a správe integrovanej dopravnej infraštruktúry.

Z univerzitného prostredia za lídrov v predmetnej oblasti podľa profesora možno považovať stavebné fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach, SLovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré významnou mierou zabezpečujú transfer nových „zelených“ poznatkov do praxe.

Na základe vedeckých a odborných skúseností M. Decký konštatuje, že slovenská legislatíva je plne kompatibilná so štandardom krajín Európskej únie. „Napríklad v oblasti hluku od cestnej dopravy máme jedni z najprísnejších limitov hluku vo vonkajšom aj vnútornom prostredí v rámci členských krajín EÚ. Spoločnosti sú schopné bez problémov stavať aj nad rámec legislatívnych povinností, ale limitujúcim faktorom je uvedené kritérium najnižšej ceny,“ priblížil profesor a podotkol, že v slovenskej legislatíve sú vytvorené silné nástroje pre ochranu životného prostredia, ale okrem ceny je problém aj s vymožiteľnosťou stavebného práva.

V súčasnosti je fakt ,že náklady na výstavbu dopravných stavieb značne narástli. „Politici nás tlačia do cien, ktoré je možno dosiahnuť len dampingovými cenami alebo na úkor kvality a bezpečnosti práce,“ podotkol M. Decký s tým, že robiť ekologicky neznamená vždy investovať vyššie náklady.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa