Tropických dní v uplynulých rokoch pribúda a problémy to spôsobuje najmä mestám. Aj preto sa časť z nich začína pozerať na opatrenia, ktoré by mali zmierniť dosahy globálneho otepľovania. Trnava patrí do tejto skupiny, keď si od kolektívu doktorandov Slovenskej technickej univerzity nechala vypracovať Projekt vodozádržných opatrení na toku Trnávky.

 Proti horúčavám

„Minulý rok sme oslovili profesora Andreja Šoltésza zo Stavebnej fakulty STU, aby spolu so svojim tímom študentov z katedry hydrotechniky navrhli možnosti zvýšenia hladiny Trnávky. Výsledkom ich práce je zatiaľ návrh dvoch vakových hatí, ku ktorým ešte doplnia tretiu s cieľom zvýšiť na jednotlivých úsekoch hladinu Trnávky,“ uvádza vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu Tomáš Guniš na webstránke mesta.

Spomínané zádržné hate sa budú realizovať v lokalite na Štrkoch a pod Kalváriou. V prvej menovanej lokalite nepôjde o novinku. Podobná hať  existovala na rovnakom mieste v roku 2013. Pre jej zlý stav ju však museli odstrániť.

Príprava súťaže

Podľa mesta by nádrže nemali spôsobiť infiltráciu toku do podzemnej vody ani ovplyvniť jej hladinu, keďže okolie Trnávky je tvorené menej priepustnými zeminami. Nemá však ostať len pri hatiach. Mesto avizuje, že vytvorenie nádrží je len akousi prvou fázou úpravy okolia rieky. Po nej má prísť zásadnejšia premena nábrežia.

Trnava chce vybudovať novú promenádu, ukázala prvú fázu

Hať Kalvária Zdroj: Trnava/SvF STU Bratislava

„Návrh týchto vodozádržných opatrení a štúdia úpravy vytypovaných plôch v povodí Trnávky, ktorú nám minulý rok vypracovali odborníci z ateliéru Fontes v Brne, majú slúžiť ako podklad na vypracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž na obnovu Promenády, ktorú chceme vyhlásiť v tomto roku,“ naznačuje T. Guniš.

Súčasťou novej Promenády majú byť nielen chodníky, ale napríklad aj pobytové schody či miesta na trávenie voľného času pri rieke. Konkrétne využitie by mala určiť už spomínaná architektonická súťaž.