Cieľom mesta je motivovať občanov a návštevníkov Trnavy, aby viac využívali ekologické formy dopravy pri dochádzaní do zamestnania alebo pri trávení voľného času. „Parkovací dom bude zaisťovať automatický príjem, evidenciu, skladovanie, monitorovanie a výdaj bicyklov,“ hovorí projektová manažérka Zuzana Betinová z útvaru projektového manažmentu Mestského úradu v Trnave.

Dodáva, že naň nadväzujú aj ďalšie pripravované projekty ako budovanie cyklotrás alebo zdieľanie bicyklov, ktoré budú súčasťami ucelenej, bezpečnej, rýchlej a priamej siete segregovaných mestských cyklotrás.

Parkovací dom, ktorý bude k dispozícii 24 hodín denne, má mať kapacitu na bezpečné uskladnenie 120 bicyklov. Situovaný bude medzi železničnou a autobusovou stanicou s napojením na existujúcu cyklotrasu.

Parkovacie veže začali stavať v Českej republike ako prví v Európe v roku 2013 v Hradci Králové, po jednej majú v Přerove, Pardubiciach, Třinci a Lysej nad Labem a čoskoro pribudnú ďalšie v trnavskom partnerskom meste Břeclav, v Hodoníne, Litoměřiciach a Poděbradoch.

Mesto Trnava podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 (IROP) na výstavbu automatického parkovacieho domu pre bicykle v marci 2017. V októbri získalo 505 319 eur.

Súčasne začalo pripravovať podklady na verejné obstarávanie dodávateľa, ktoré sa uskutočnilo v auguste minulého roku. Vzhľadom na skutočnosť, že sa prihlásil len jeden uchádzač, súťaž bola zrušená.

Na základe písomného súhlasu riadiaceho orgánu IROP s posunutím termínu realizácie projektu pripravuje mestská samospráva nové verejné obstarávanie, ktoré plánuje uskutočniť v máji tohto roku.

„V prípade, že bude úspešné, dodávateľ zároveň spracuje projektovú dokumentáciu podľa stanovenej technickej špecifikácie,“ dopĺňa Andrea Hudcovičová z odboru investičnej výstavby. Samotná výstavba parkovacieho domu je naplánovaná na 13 mesiacov.