Hladinu verejnej mienkyrozvíril zámer Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) o ktorý majú záujem Incheba (projekt Incheba), Immocap (projekt Nový Istropolis) a J&T Real Estate (projekt Nové Lido).

Občianske združenie NKKC v štúdii uskutočniteľnosti vyhodnotilo ako najmenej rizikový projekt Nový Istropolis, s čím zásadne nesúhlasia Incheba a JTRE a majú výhrady k celému procesu. TREND poskytol priestor pre vyjadrenie výkonnému riaditeľovi Incheby Alexandrovi Rozinovi mladšiemu.

Incheba je jedným z troch finalistov, ktorí sa uchádzajú svojím projektom o vybudovanie NKKC. Aký je váš podnikateľský zámer, keď do neho vložíte svoju budovu?

Zatiaľ tam nemáme akú budovu vložiť. Celý proces považujeme za veľmi neštandardný, netransparentný a vedený z opačného konca. Modelov spolupráce si vieme predstaviť niekoľko, čo vyplynulo aj z online debát s OZ NKKC, ktoré si za rok a pol nenašlo čas na osobné stretnutie a našu prezentáciu.

Ak si niekto založí OZ s jediným cieľom, a to získať 60 miliónov eur na NKKC, príde mi neštandardné, že sa z troch uchádzačov stretli iba s jedným. Posudzovať takýto projekt na základe nekomplexnej tabuľky, ktorú nám zaslali na vyplnenie a následného Zoom callu, mi nepríde profesionálne a neadekvátne výške štátnej pomoci.

Rokovali ste s predstaviteľmi štátu o jeho predstave, keď ide o takú vysokú sumu? Myslím serióznu debatu, nie ovplyvňovanie.

Vláda zrušila v roku 2021 uznesenie o dotácii 60 miliónov a určila si termín, dokedy sa rozhodne ( do konca marca 2022, poznámka redakcie). Nie sme v úlohe, aby sme ovplyvňovali rozhodnutie vlády. Nemáme nič proti zapojeniu OZ NKKC do procesu výberu lokality a partnera, ale myslíme si, že štát, ktorý projekt výrazne financuje, by mal od začiatku stanoviť kritériá, posúdiť a vybrať si potenciálneho partnera. OZ môže byť prizvané ako jeden z konzultantov.

Považujem za vysoko neštandardné, že vtedajšia vláda v roku 2020, dva týždne po tom, ako bolo OZ zapísané do registra občianskych združení rezortu vnútra, pridelí prísľub do 60 miliónov pre OZ, aby si postavilo svoj projekt. Ukážte mi podobný prípad z inej krajiny.

Snažili sme sa komunikovať s rezortom financií za bývalého vedenia. Dostali sme prísľub, že ministerstvo bude postupovať transparentne. Keď si však pozriete v archíve tlačovú besedu súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera, vo februári 2020 opozičného politika, tak vyzval vládu Petra Pellegriniho, aby od zámeru upustila. Ale názory sa vyvíjajú, možno názory aj súčasného premiéra sa niekam posunú. Sme pripravení komunikovať s ministerstvami, lebo doterajší postup nepovažujeme za správny.

Napriek výhradám, o ktorých hovoríte, ste sa uchádzali o NKKC.

Prečo by sme nemali? Venujeme sa 50 rokov organizovaniu veľtrhov, výstav, kongresov a spoločenských podujatí, na rozdiel od našich dvoch konkurentov.

Posunul sa vpred projekt Incheby, odkedy ste ho zaslali do OZ NKKC?

Áno, rozpracovali sme aj druhú verziu projektu. Priniesli sme alternatívu, ktorá výrazne menej zaťaží štátny rozpočet poznačený dôsledkami pandémie. Navrhli sme OZ, vláde a Útvaru hodnoty za peniaze projekt za približne polovicu sumy. Spĺňal by všetky parametre, ktoré definovalo OZ, rýchlejšie by ho postavili, neprišlo by k asanácii, ale k renovácii budovy (Expo Areny). Mali sme, žiaľ, pocit, že OZ nemalo záujem sa touto alternatívou zaoberať.

Preto nesúhlasíme s tvrdením OZ, že sme im nedodali podklady. Všetky podklady sme dodali a opakovane sme OZ ponúkali, že sme pripravení zodpovedať dodatočné otázky, ktoré však neprišli. Výsledky štúdie uskutočniteľnosti sme sa dozvedeli z médií. Potom sme večer dostali oficiálny e-mail s výsledkami od OZ. Je to absolútne neštandardné. Vyzvali sme ich, aby súhlasili so zverejnením našej komunikácie, aby sa ukázalo, čo sa udialo. Súhlas ani reakciu sme od nich nemáme.

Tu musím upozorniť na zásadné rozpory štúdie OZ, kde sa tvrdí, že spracovateľ štúdie okrem písomných informácií vychádzal aj z informácií poskytnutých ústne, ktoré považoval za relevantné, presné a pravdivé, a teda sa na ne spoľahol. Zároveň spracovateľ štúdie nenesie zodpovednosť za nastavenie, priebeh procesu a výber lokality. Je to vrchol netransparentnosti a neštandardnosti.

Máte možnosť odvolať sa proti výsledkom štúdie?

Musím sa vrátiť opäť k neštandardnému mechanizmu, ktorý na začiatku schválila vláda vo februári 2020. Nemáme sa zatiaľ kam odvolávať. Ďalší postup bude záležať od postoja vlády, najmä rezortu financií, a po slovách ministra financií veríme, že štát sa k problematike postaví zodpovedne a transparentne

Prečo nesúhlasíte s názorom, že v Bratislave neexistuje kultúrne a kongresové centrum?

Disponujeme Expo Arenou, ktorú sme dokončili z vlastných zdrojov v roku 1997. Odvtedy sme usporiadali vyše 250 koncertov s vyše miliónom návštevníkov a viac ako 110 kongresov s vyše 90-tisíc účastníkov. Hostili sme svetové hviezdy, ale aj podujatia na najvyššej diplomatickej úrovni. Tváriť sa, že v Bratislave nič také nemáme, je nevkusné a nepravdivé. Sme však pripravení na debatu o modernizácii a flexibilnejšom priestore.

Koľko ste investovali do areálu Incheby?

Areál Incheby bol naprojektovaný v roku 1984. Výstavba veľtržných hál sa začala v 90. rokoch minulého storočia. Od roku 1993 do 2021 sme z našich zdrojov investovali 50 miliónov eur.

K štúdii uskutočniteľnosti, ktorú predložilo OZ NKKC, sa vyjadril Útvaru hodnoty za peniaze. Hodnotenie zverejnil. Aký je váš postoj?

Zásadné zhodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze je, že nie je možné posúdiť, či víťazný projekt je najlepšia hodnota za peniaze. Po tejto vete nemá ani význam čítať ďalšie strany.

Keď sa vrátime k štúdii, podľa ÚHP by multikriteriálna analýza nemala obsahovať kritérium pripravenosť projektu. Za pripravenosť dostal Nový Istropolis 19,7 z 20 bodov. Napriek tomu, že na mieste tohto projektu na Trnavskom mýte stojí budova, ktorá v čase hodnotenia nemala ani len búracie povolenie.

ÚHP vyhodnotil, že by bolo správnejšie, aby si štát cez svoje rezorty analyzoval, či a za akých podmienok by mal byť takýto projekt realizovaný.

Chcem sa vrátiť k hodnoteniu od OZ NKKC, ktoré nezohľadnilo prvok E – Exhibitions (výstavy), ktorý patrí do segmentu MICE. Ekonomika fungovania kongresov spočíva v tom, že spoločnosti v danom odvetví sponzorujú kongres a zároveň prezentujú produkty a služby. Víťazný projekt deklaruje, že má 2 250 m2 výstavných plôch na 4. poschodí. Táto plocha je absolútne nepostačujúca pre akýkoľvek väčší kongres.

V pracovnej skupine OZ NKKC chýbali odborníci na kongresový cestovný ruch a podujatia, rovnako ako zástupcovia PCOs a DMS (Professional Conference Organisers + Destination Marketing Services).

Prejdime ešte k iným témam, k situácii segmentu, v ktorom pôsobíte, a vašej spoločnosti. Takmer dva roky sa svet a Slovensko pasuje s pandémiou koronavírusu. Ako sa dotkla Incheby?

Výstavníctvo ako segment, ktorý je pre Inchebu určujúci, zasiahla pandémia koronavírusu najviac zo všetkých odvetví. Ako prvých nás obmedzili alebo zatvorili protipandemické opatrenia. Žiaľ, zdá sa, že budeme poslední, ktorých sa dotkne uvoľnenie, aby sme sa vrátili k bežnej prevádzke.

V roku 2020, keď bola pandémia najintenzívnejšia, ste mali stratu 1,90 milióna eur. Vysporiadali ste s ňou minulý rok?

Rok 2020 bol jediným rokom počas našej existencie, ktorý sme skončili s negatívnym výsledkom hospodárenia. V ostatných rokoch sme dosiahli pozitívne výsledky. Keď sa porovnáme so spoločnosťami z iných krajín, tak tie mali často násobne vyššie straty. Výpadok našich príjmov v roku 2020 predstavoval asi 91 percent.

Zamestnávali sme 150 zamestnancov, výpadok bol pre nás fatálny. Sme radi, že sme túto situáciu ako-tak prežili. Ešte nemáme k dispozícii finálne čísla, ale uplynulý rok pravdepodobne ukončíme s pozitívnym výsledkom hospodárenia. Ale potrvá určité obdobie, kým sa s rokom 2020 vyrovnáme.

Koľko výstav ste mali minulý rok?

Mali sme štyri výstavné podujatia. Najvýznamnejším bol medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorý sa konal v treťom náhradnom termíne na prelome augusta a septembra 2021. Pôvodne bol naplánovaný na máj 2020. Okrem toho sme mali Bratislavské zberateľské dni, knižný veľtrh aj veľtrh nábytku. Je to zlomok podujatí v porovnaní s bežným kalendárom. Chýbalo aj 90 percent ďalších podujatí okrem veľtrhov a výstav.

Aký máte plán na rok 2022?

Aktuálne by sme chceli zrealizovať kompletný výstavný kalendár. Prvé podujatie, medzinárodné veľtrhy cestovného ruchu a gastronómie, sa mali konať 9. februára. Keďže sme v stúpajúcej krivke omikronu s očakávaným vrcholom vo februári, museli sme ich presunúť na apríl. Veríme, že táto vlna prejde rýchlo a opatrenia povolia organizáciu podujatí.

Rozumieme, že boli zakázané koncerty pre 5-tisíc návštevníkov v Expo Aréne . Ale nie celkom rozumieme, prečo neboli povolené veľtržné podujatia, kde bola dodržaná logistika protipandemických opatrení. Príkladom môžu byť Česko, Maďarsko a Rakúsko, kde autority boli ochotné počúvať argumenty, že nie všetky hromadné podujatia majú rovnaký charakter. Pomohlo by nám to v našej hlavnej podnikateľskej činnosti.

Alexander Rozin ml. (39)

Narodil sa v Bratislave. Vyštudoval Inštitút politických vied v Paríži, Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov a Harvard Business School. Od roku 2006 je členom predstavenstva akciovej spoločnosti Incheba, kde organizačne zastrešoval viacero významných podujatí a kongresov, okrem iných samit Bush-Putin, samit ministrov obrany NATO, samit lídrov 27 členských krajín EÚ a iné. V súčasnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ spoločnosti.

Projekt Národného kultúrneho a kongresového centra
Neprehliadnite

Incheba sa hnevá. Postup pracovnej skupiny NKKC považuje za netransparentný