Spomedzi všetkých odovzdaných návrhov si môže verejnosť pozrieť 30 najlepších priamo v priestoroch Hurbanových kasární. Cieľom výstavy je vyvolať diskusiu a následný záujem verejnosti a odborníkov by mohol viesť k reálnym krokom oživenia lokality. Od vlastníka areálu, ministerstva kultúry, ktoré je potenciálnym investorom premeny, si sľubuje šancu, že pri dobrej koordinácii viacerých inštitúcií môže vzniknúť živé centrum pre umeleckú komunitu.

Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov

Hurbanove kasárne - študentský návrh Zdroj: Máté Asbóth

Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov

Hurbanove kasárne - študentský návrh Zdroj: Samuel Kadák

„Snažíme sa túto tému prezentovať verejne a boli by sme radi, keby sa nepremárnila šanca využiť potenciál tejto budovy, ktorá môže mať veľký prínos. Chceme do diskusie prizvať všetky zainteresované strany,“ zdôrazňuje T. Šebo.

Práve vo vernisáži študentských prác vidí príležitosť na stretnutie so zástupcami mesta, poslancami, predstaviteľmi ministerstva kultúry a ďalších kompetentných inštitúcií.

Výstava študentských návrhov revitalizácie Hurbanových kasární nazvaná Hurbanove kasárne bez/pre ľudí potrvá do 29. marca v Galérii Satelit priamo v kasárňach na Kollárovom námestí 10.

Pre armádu slúžili 150 rokov

Hurbanove kasárne slúžili armáde od roku 1862, sídlil tu aj Armádny umelecký súbor. V roku 2010 ich ministerstvo obrany označilo za nepotrebný majetok a ponúklo iným štátnym inštitúciám. Záujem prejavili ministerstvá kultúry a vnútra, generálna prokuratúra a Ústav pamäti národa.

O prevode objektu na rezort kultúry rozhodla komisia na základe návrhu využitia a jeho finančného krytia. Administratívnu budovu nadobudlo ministerstvo vnútra, ktoré ju chcelo využívať ako Archív mesta Bratislavy. Neskôr sa však rozhodlo o jeho odčlenení od štátneho archívu.

Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov

Hurbanove kasárne - študentský návrh Zdroj: Michal Pajerský

Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov

Hurbanove kasárne - študentský návrh Zdroj: Tomáš Sternačák

Už v lete 2011 sa uskutočnil workshop na tému Čo ďalej s Hurbanovými kasárňami? Zúčastnilo sa na ňom 34 študentov architektúry z 15 európskych krajín, vrátane Slovenska. Cieľom desaťdňového podujatia bolo vytvoriť impulz na tvorbu názorov o budúcom funkčnom využití a ponúknuť ministerstvu kultúry ideové návrhy.

Minister kultúry Daniel Krajcer v roku 2012 predstavil projekt premeny bývalých kasární na multifunkčné centrum umenia pre prezentáciu štátnej aj nezávislej kultúry. Počítal s rekonštrukciou za 15 miliónov eur a vyhlásením architektonickej súťaže. V rovnakom čase informovalo Slovenské centrum dizajnu patriace pod rezort kultúry záujem zriadiť v Hurbanových kasárňach múzeum dizajnu.

Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov

Hurbanove kasárne - pohľad z Obchodnej ulice Zdroj: Matej Kalina

O rok neskôr Krajcerov nástupca Marek Maďarič označil jeho projekt za nerealistický, nie veľmi prepracovaný koncepčný zámer. Časť areálu napokon slúži od leta 2014 Slovenskému múzeu dizajnu a Galérii Satelit. Ministerstvo kultúry však uvažuje aj nad vytvorením Centra inovácií. Celý komplex tvorí 10-tisíc štvorcových metrov kancelárskych priestorov, tritisíc štvorcových metrov skladov, garáže a parkovacie plochy na nádvorí.