Na začiatku spolupráce architektov so študentmi bola myšlienka revitalizovať Mickiewiczovu ulicu a jej okolie. „Na Mickiewiczovej sme ako architekti aj ako developeri prítomní už 20 rokov. Väčšinu nášho času trávime práve na tejto ulici,“ vysvetľuje pre TREND Reality architekt Tomáš Šebo.

Práve to ovplyvnilo aj ich nazeranie na ulicu ako takú. „Intenzívne sa myšlienke premeny ulice venujeme už tretí rok, keď sledujeme čo ju paralyzuje. Podľa mňa dnes až 99 percent ľudí spája túto ulicu s miestom, pri ktorom je lepšie zavrieť oči a len tak prebehnúť,“ prirovnáva T. Šebo.

Architekti už začali komunikovať aj s vedením mesta a našli priaznivú odozvu. „Chceme ukázať obyvateľom, ale aj mestu, že táto ulica môže vyzerať úplne inak. Práve Mickiewiczova je akýmsi lakmusovým papierikom, ktorý charakterizuje celú Bratislavu. Mesto je sieť atraktívnych miest, ktoré však nie sú pospájané. Práve táto ulica je prípadom, keď mesto môže vyzerať inak,“ hovorí architekt.

Podľa T. Šeba je čaro ulice v tom, že už malé zásahy ju môžu ukázať v úplne inom svetle. „Stačí namaľovať pruhy a osadiť značky a ulica môže fungovať inak. Človek, ktorý ide zrazu z Obchodnej sa nemusí uhýbať značkám v strede chodníka či parkujúcim autám,“ vysvetľuje.

Pozrite sa, ako navrhli nové centrum Bratislavy študenti architektúry

Budova nemocnice už nespĺňa súčasné nároky, predpokladá sa jej konverzia na novú funkciu. Zdroj: Paulína Blažeková, Martin Majna

Jedným z prvých krokov, ktorý smeruje k revitalizácii ulice, má byť výstava, ktorá bola otvorená v piatok 10. marca. V rámci nej si návštevníci môžu pozrieť  návrhy študentov. „My sme nešli študentov učiť. Išli sme si vymieňať informácie. Nás úprimne zaujímalo, ako sa s tým vyrovnajú, keďže majú nezaťažený pohľad. Mali sme len zadávacie podmienky, ktoré určovali spôsob riešenia dopravy. Pre nás to bol cenný zdroj inšpirácií. Na druhej strane, pre študentov to boli skúsenosti s reálnym projektom na reálnom mieste,“ približuje T. Šebo.

Architekti chcú pretaviť predstavy aj do konkrétnej revitalizácie. Finálne termíny však ešte nepadli. „Chceme pripraviť konkrétnejšie kroky a projekt rozbehnúť,“ naznačuje T. Šebo a dodáva, že zmenám sa lokalita nevyhne.

Pozrite sa, ako navrhli nové centrum Bratislavy študenti architektúry

Vytvorením ochoze by sa pasáž premenila na viacposchodové nákupné mólo. Zdroj: Matúš Godiš, Juraj Kiaček

„Mickiewiczova má potenciál v tom, že ju v najbližších rokoch čakajú výrazné zmeny. Hurbanove kasárne sa majú meniť na kultúrne centrum.  Nemocnica má tiež svoje dni zrátané a aj hasiči nebudú v tejto lokalite navždy. Je dobré sa o tom teraz baviť, lebo potenciál zmien je dôležité nasmerovať správnym smerom,“ uzatvára rozprávanie T. Šebo.