Ďalší rozvoj Bratislavy bez zaberania nových území by umožnila premena opustených priemyselných areálov, zanedbaných priestorov či chátrajúcich budov, takzvaných brownfieldov. Tvrdí to nezávislá platforma CTZN s tým, že takémuto rozvoju bráni nedoriešená legislatíva.

Spolu s odborníkmi na urbanizmus a ekológiu preto predstavili kroky, ktoré môžu revitalizáciu brownfieldov zjednodušiť v mestách na celom Slovensku.

Zanedbané územia s potenciálom

Len v Bratislave sa podľa aktivistov nachádza 130 zanedbaných území a v súčasnosti predstavujú veľký potenciál na riešenie bývania, verejných priestorov či účinný nástroj na regeneráciu mestského ekosystému pri zmierňovaní dosahov zmeny klímy. Revitalizáciu nevyužívaných území by podľa nich mohlo urýchliť niekoľko opatrení.

Na snímke zdevastovaný areál a budova SOU dopravné Na Pántoch 7, Bratislava
Neprehliadnite

Na pozemkoch zdevastovaného železničného učilišťa v Bratislave môžu byť nájomné byty

,,Pojem brownfield by mal byť ukotvený v legislatíve územného plánovania alebo v novom stavebnom zákone. Investorov by mohlo povzbudiť aj daňové zvýhodnenie pri obnove zanedbanej lokality, napríklad formou odpustenia poplatku za rozvoj. Stav opustených území by sa tiež mohol zlepšiť už počas čakania na revitalizáciu cez štatút dočasného využitia," priblížila CTZN.

Náročný proces transformácie

Brownfieldy by sa podľa aktivistov mohli využívať ešte pred tým, ako prebehne náročný proces transformácie, napríklad ako dočasný park, trhovisko či zázemie pre občianske aktivity. ,,Akútne chýba systémový prístup na úrovni štátu a mesta pri procese tvorby národného registra brownfieldov a tiež vzdelávanie budúcich architektov v tejto téme," uviedla špecialistka na brownfieldy Magda Ďurdíková z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Foto do prílohy Reality s architektom Petrom Benuškom.
Neprehliadnite

Architekt Beňuška: Nové centrum Bratislavy bolo v pláne už pred 30 rokmi

Viktor Nižňanský z organizácie Komunálneho výskumného a poradenského centra vidí najväčšie problémy pri využívaní brownfieldov pre mestá v komplikovaných vlastníckych vzťahoch a nedostatku zdrojov. Investícia na „zelenej lúke“ je podľa neho jednoduchšia ako v zložitom a regulovanom mestskom priestore. Spôsobuje to však takmer nekontrolovateľné rozrastanie miest do krajiny.

Stratégia revitalizácie

,,Zo strany štátu by to mala byť jasná stratégia revitalizácie brownfieldov a nadväzne na ňu nová legislatíva a nástroje, ako je regulácia a zdraženie záberu voľných plôch, zmena zákona o miestnych daniach, ale aj podstatné zvýšenie zdrojov miestnych samospráv," priblížil.

Na archívnej snímke je územie budúcej štvrte Vydrica, ktorá  prepojí Staré Mesto s Zuckermandlom a vzdialenejším River Parkom.
Neprehliadnite

Obnovená Vodná veža bude súčasťou verejného priestoru na bratislavskej Vydrici

Zo strany miestnej samosprávy je podľa neho potrebné skvalitniť prepojenie ekonomiky rozvoja mesta s územným plánovaním, s cieľom intenzifikácie území pred neefektívnym rozširovaním zastavaného územia.

Téme brownfieldov sa venuje aj mesto Bratislava, ktoré preto spracovalo aj urbanistickú štúdiu. Tá mapuje nevyužité a zanedbané územia a možnosti ich následnej transformácie. Mesto identifikovalo vyše 130 lokalít brownfieldov na ploche 631 hektárov. Vyše 114 lokalít z nich nie je ekologicky zaťažených, väčšina je v súkromnom vlastníctve.