Mesto Bratislava bude regulovať reklamné stavby na svojom území. Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok schválilo pravidlá v rámci zmien a doplnkov územného plánu, ktorý to umožní.

Magistrát informoval, že už nebude možné získať stavebné povolenie alebo ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú v danej zóne územný plán po novom nepovoľuje. Po dohodách alebo podaniami na stavebné úrady a súdy mesto počas tohto roka odstránilo 411 reklamných zariadení.

Počet reklamných stavieb klesne

Reklamné stavby legálne umiestnené podľa doterajších pravidiel nemiznú okamžite. Výrazne bude obmedzené osádzanie nových reklám a postupne sa bude znižovať počet tých, ktorým uplynie doba povolenia alebo vzťah k pozemku.

V Bratislave sa zároveň nachádza aj veľké množstvo nelegálne umiestnených reklám. „Oceňujeme prístup reklamných spoločností, ktoré dali prednosť vysporiadaným zmluvným vzťahom s mestom pred zaťažujúcimi súdnymi spormi s nezanedbateľným reputačným rizikom,“ uviedol magistrát.

Spor s Nubiom

Poslanci odobrili podľa informácii magistrátu vo štvrtok dohodu o urovnaní s reklamnou spoločnosťou Nubium, ktorá prejavila záujem o korektný postup. Z bratislavských ulíc tak zmizne ďalších 195 reklamných plôch.

Zmluva sa týkala zníženia počtu bilboardov a megaboardov na pozemkoch hlavného mesta, urovnania súdneho sporu o vypratanie nehnuteľností, nájmu na 52 bilboardov a megaboardov na štyri roky.

Nemenej dôležité bolo vysporiadanie finančných záväzkov v hodnote 230-tisíc eur za užívanie pozemkov mesta na umiestnenie reklamných stavieb, ktoré vlastnila alebo vlastní firma Nubium. Reklamná firma na svojej stránke uvádza, že v súčasnosti prevádzkuje sieť 3 722 bilbordových a 111 bigboardových plôch na území Slovenska.

Postup proti nelegálnym reklamám

Mesto chce tvrdo postupovať proti tým firmám, ktorí nebudú ochotní korektne sa s mestom dohodnúť a naďalej budú prevádzkovať nelegálne reklamné stavby.

V takých prípadoch podnikne kroky cez stavebné úrady mestských častí a podá súdne žaloby. Môžu trvať síce roky, ale v konečnom dôsledku očistia Bratislavu od takých reklám, ktoré do ulíc nepatria.

Bratislava - Štyri zóny regulácie reklamy
  • Vo všetkých zónach bude zakázané umiestňovať bilboardy s reklamnou plochou väčšou ako 13 m2. 
  • Úplný zákaz reklamných stavieb v prírodnom prostredí, na nábreží, promenáde, zeleni definovanej v územnom pláne a pri vodných tokoch a plochách. -
  • V širšom centre mesta má byť zakázané umiestňovanie reklamných stavieb, okrem menších citylightov s plochou do 3 m2 s minimálne 100 m rozostupom a tiež vývesných štítov na označenie organizácie alebo prevádzky na budove. 
  • V pamiatkovo chránených územiach, ako napr. historické jadro mesta alebo pamiatková zóna Rusovce, budú povolené len základné vývesné štíty do 2 m2 na budovách prevádzok a organizácií.
  • Zásadné zníženie množstva reklamných stavieb pozdĺž kompozičných osí, akými sú hlavné dopravné ťahy, napr. Račianska, Karloveská, atď., kde okrem vývesných ští-tov budú povolené iba citylighty do 3 m2 s rozostupom minimálne 100 m. 
  • V ostatnom urbanizovanom území majú byť povolené iba citylighty do 3 m2 s minimálnym rozostupom 100 m, bilbordy do 13 m2 s minimálnym rozostupom 200 m a vývesné štíty na veľkých budovách obchodu a služieb s maximálnou reklamnou plochou do 13 m2 pre jednu prevádzku.
  • Zásadné zníženie množstva reklamných stavieb pozdĺž kompozičných osí, akými sú hlavné dopravné ťahy, napr. Račianska, Karloveská, atď., kde okrem vývesných ští-tov budú povolené iba citylighty do 3 m2 s rozostupom minimálne 100 m.
  • V ostatnom urbanizovanom území majú byť povolené iba citylighty do 3 m2 s minimálnym rozostupom 100 m, bilbordy do 13 m2 s minimálnym rozostupom 200 m a vývesné štíty na veľkých budovách obchodu a služieb s maximálnou reklamnou plochou do 13 m2 pre jednu prevádzku.

 

PRAMEŇ:  mesto Bratislava