O čom bol spor? Spoločnosť Berg, v ktorej predstavenstve dlhé roky sedel aj samotný Andrej Babiš, požiadala ešte v roku 2009 úrady o vydanie územného rozhodnutia na projekt výstavby hotela na rohu Špitálskej a Mariánskej ulice oproti ministerstvu práce.

Zmena pamiatkového územia 

Aj keď povolenie v roku 2010 získala, stavať nezačala. V nasledujúcich rokoch štyrikrát požiadala o predĺženie platnosti rozhodnutia. Naposledy v priebehu minulého roka. Kým pri prvých troch pokusoch spoločnosť získala predĺženie bez problémov, pri štvrtom pokuse sa ozvali pamiatkari, ktorí s návrhom nesúhlasili.

Pamiatkari poukázali na to, že sa v roku 2015 zmenili podmienky a do platnosti vstúpili Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava – centrálna mestská oblasť, ktoré nanovo definovali a spresnili kritériá pamiatkovej ochrany tohto územia.

„Ide o novú skutočnosť, ktorú zvážil KPÚ Bratislava pri posudzovaní predloženého projektu. Uvedené zásady požadujú zachovať charakter zástavby v danom území ako aj rešpektovať strešnú krajinu, čo predložený projekt v plnej miere nespĺňa,“ uviedol v januári tohto roka pre TREND Reality Peter Maliarik z KPÚ Bratislava.

Pamiatkari neuspeli

Konanie sa prerušilo a sporom sa začal zaoberať stavebný úrad. Aktuálne rozhodol v prospech firmy Berg, ktorej predĺžil platnosť dôležitého povolenia. V rozhodnutí konštatoval, že „považuje záväzné stanovisko KPÚ Bratislava za podané oneskorene, po uplynutí lehoty určenej stavebným úradom.“

Stavebný úrad poukázal na to, že pamiatkari mali projekt pripomienkovať už v roku 2016. „V konaní o predĺžení platnosti predmetného územného rozhodnutia v roku 2016 tunajší úrad doručil oznámenie o začatí konania aj KPÚ Bratislava, ten však námietku v roku 2016 nepodal, hoci dokument Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava - centrálna mestská oblasť bol v tom čase účinný,“ píše v rozhodnutí stavebný úrad.

Babiš môže stavať hotel, pamiatkari vraj poslali pripomienku neskoro

Budova, na mieste ktorej by chcela spoločnosť Berg postaviť hotel Zdroj: Google Street View

Pamiatkari sa môžu proti rozhodnutiu úradu odvolať. Len na pripomenutie, spoločnosť Berg kúpila budovu ešte v roku 1997. Dlhé roky však do nej neinvestovala a to sa podpísalo aj na jej aktuálnom stave. Firma naplánovala na jej mieste výstavbu päťpodlažného hotela, keď aktuálne požiadala úrady o búracie práce.

Lokalita prejde intenzívnym rozvojom. V susedstve plánuje prestavbu hotela Kyjev developerská skupina Lordship, ktorá chce revitalizovať aj priestor Kamenného námestia. Zmeniť majiteľa by mal aj obchodný dom My.