O hotelových plánoch spoločnosti Berg písal TREND Reality už v októbri minulého roka. Firma získala staršiu budovu na rohu Špitálskej a Mariánskej ulice oproti ministerstvu práce ešte v roku 1997. Dlhé roky však do nej neinvestovala a podpísalo sa to aj na jej stave. Dnes je objekt, v ktorom dlhé roky sídlilo kasíno, v zlom stave.

Viacnásobné predĺženie

Dôvodom nečinnosti boli aj plány Bergu prestavať objekt na hotel. Ešte v roku 2009 sa začalo územné konanie, podľa ktorého mal na mieste trojpodlažnej budovy vyrásť hotel. Aj keď prvé dôležité rozhodnutie Berg získal už v roku 2010, stavať nezačal.

V ďalších rokoch požiadala spoločnosť Berg trikrát o predĺženie platnosti územného rozhodnutia. A v priebehu minulého roka tak urobila aj štvrtýkrát. Kým v prvých troch prípadoch úrady do mesiaca vyhoveli žiadosti stavebníka, tentokrát sa ozval Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava.

„Navrhovateľ predložil listom zn. 001/8/2018 zo dňa 10. 1. 2018 námietky smerujúce proti obsahu záväzného stanoviska Vášho úradu ako dotknutého orgánu vo veci odstránenia stavby a vo veci predĺženia platnosti územného rozhodnutia,“ píše sa v rozhodnutí, ktoré aktuálne zverejnil stavebný úrad Starého Mesta.

Pamiatkári hovoria o tom, že medzičasom sa zmenili podmienky, keď v decembri 2015 nadobudli účinnosť Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava – centrálna mestská oblasť, ktoré nanovo definovali a spresnili kritériá pamiatkovej ochrany tohto územia.

V susedstve Kyjeva

„Ide o novú skutočnosť, ktorú zvážil KPÚ Bratislava pri posudzovaní predloženého projektu. Uvedené zásady požadujú zachovať charakter zástavby v danom území ako aj rešpektovať strešnú krajinu, čo predložený projekt v plnej miere nespĺňa,“ uviedol pre TREND Reality Peter Maliarik z KPÚ Bratislava. Podľa jeho slov v uvedených zásadách je pôvodný objekt klasifikovaný ako rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia.

Aj z tohto dôvodu stavebný úrad prerušil konanie o predĺžení platnosti územného konania a požiadal o stanovisko k námietke. Búranie objektu bolo stavebným úradom zamietnuté až do času, keď sa rozhodne o pripomienke pamiatkarov.

Územie čakajú v najbližších rokoch zmeny. Ešte koncom minulého roka oznámil zámer prestavať hotel Kyjev aj developer Lordship. V jeho prípade existujú dve varianty. Prvá hovorí o tom, že Kyjev prerobia na hotel, druhá uvažuje nad vybudovaním bytov a apartmánov.