Projekt sa týka staršej trojpodlažnej budovy na rohu Špitálskej a Mariánskej ulice oproti ministerstvu práce. Budova je neudržiavaná a dlhé roky v nej sídlilo kasíno. Jej majiteľom je akciovka Berg, ktorej vlastníkom bol dlhé roky aj samotný A. Babiš. Aktuálne v jej predstavenstve sedia ľudia z Agrofertu.

Dlhoročné plány

Spoločnosť získala pozemky ešte v roku 1997. O dvanásť rokov neskôr sa na verejnosť dostali prvé informácie o plánovanom využití pozemku. V roku 2009 začala spoločnosť územné konanie, podľa ktorého mal na mieste trojpodlažnej budovy vyrásť hotel.

K realizácii projektu však v ďalších rokoch nedochádzalo. V roku 2014 i vlani si spoločnosť nechala predĺžiť platnosť územného rozhodnutia. V marci tohto roka mestská časť Staré Mesto zastavila konanie vo veci žiadosti o povolenie na odstránenie stavby.

Príprava búrania

Na svete je však nová žiadosť firmy o odstránenie trojpodlažnej budovy. „Predmetom konania je odstránenie nadzemných a podzemných častí zanedbaných a nevyužívaných stavieb vo vlastníctve navrhovateľa podľa projektu asanácie jestvujúcich objektov v areáli,“ píše sa v dokumentoch, ktoré posudzuje mestská časť.

Aktuálne začína konanie, ktoré má smerovať k zbúraniu trojpodlažnej budovy. Podrobnosti o tom, ako by mohol hotel vyzerať, nie sú známe. Susedná budova však má šesť podlaží a jedno ustúpené. Pravdepodobne takúto výšku by mal dosiahnuť aj pripravovaný hotel.

Hotel má stáť v lokalite, ktorú v budúcnosti čakajú výrazné zmeny. Neďaleko totiž spoločnosť Lordship pripravuje veľký realitný projekt, ktorý má priniesť obchody, kancelárie i rezidenčnú zložku. Kedy dôjde k jeho naštartovaniu je však dnes otázne.