Na snímke prvé hrubé stavby domov na stavenisku v bratislavskom Podhradí, kde sa uskutočňuje výstavba developerského projektu Vydrica. V Bratislave 10. januára 2023. FOTO TASR - Dano Veselský
Zdroj: Dano Veselský

Zmeny v stavebnej legislatíve, zatiaľ na papieri

V legislatíve došlo za posledné mesiace k viacerým zmenám, ktoré zásadnejšie ovplyvňujú aj stavebný trh. Rezort dopravy pod vedením ministra Andreja Doležala už nemá v kompetencii výstavbu. K 1. júnu minulého roka vznikol štátny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý od roku 2023 centrálne zastrešuje celé stavebné konanie. Úrad získal všetky právomoci od ministerstva dopravy v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania.

Pôvodný stavebný zákon, ktorý pochádzal z roku 1976 a odvtedy prešiel viacerými novelizáciami, dlhodobo nie je schopný reagovať na potreby praxe. Dvojica nových zákonov, teda zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, ktoré sú schválené s účinnosťou od 1. apríla 2024, prináša do súčasného fungovania úradov a tvorby projektov výraznejšie zmeny.

V rámci zákona o výstavbe sa má napríklad urýchliť proces získavania stavebných povolení. Aktuálne tento proces trvá priemerne až 300 dní, nová legislatíva by to mala skrátiť, údajne len na 40 dní, potvrdil pre TREND partner advokátskej kancelárie Havel & Partners Ondřej Majer.

Proces povoľovania stavieb má byť rýchlejší a jednoduchší aj na základe zavedenia nového informačného systému Urbion, ktorý má združiť všetky stavebné procesy na jednom mieste. Stále je však otázkou, či sa tieto zámery podarí štátu preniesť z papiera aj do reality.

Novinkou na slovenskom trhu je zmena katastrálneho zákona, ktorý má platiť už od júla tohto roka. Zvýšiť sa majú správne poplatky, minimálne o mieru inflácie. Ak má cudzí štát nadobúdať nehnuteľnosť na komerčné účely, musí mať po novom vopred udelený súhlas ministerstva zahraničných vecí.

Novela zavádza možnosť požiadať o vykonanie záznamu urýchlene, pričom pre takýto prípad sa zavádza 30-dňová lehota. Novinkou je povinnosť bezplatne sa registrovať na katastrálnom portáli, a to pre všetkých, ktorí do neho budú nahliadať.