V čom by sa mohol spružniť realitný trh na Slovensku a ako mu pomôže či uškodí schválená legislatíva? Takéto otázky si často kladú bežní ľudia aj odborníci z praxe. Za uplynulý rok vláda i parlament schválili viacero legislatívnych noviniek, ktoré sa týkajú realitného trhu.

Nemálo zmien figuruje stále najmä na papieri a to, či sa reálne osvedčia v praxi, zostáva nateraz neznáme. Novinky nastávajú napríklad v katastri nehnuteľností, v oblasti štátnej podpory nájomného bývania, ale aj v zákone o výstavbe či zákone o územnom plánovaní.

Schválená stavebná legislatíva

Pôvodný stavebný zákon pochádzal z roku 1976, a hoci odvtedy prešiel viacerými novelizáciami, dlhodobo nebol schopný reagovať na súčasné požiadavky praxe. Dvojica nových zákonov, teda zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, ktoré sú schválené s účinnosťou od 1. apríla 2024, prináša do súčasného fungovania úradov a tvorby projektov výraznejšie zmeny.

Už k 1. júnu minulého roka vznikol štátny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý od roku 2023 centrálne zastrešuje celé stavebné konanie. Úrad má všetky právomoci v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania, ktoré prebral od bývalého Ministerstva dopravy a výstavby SR.

„Založenie úradu súvisí s návratom stavebných konaní, ktoré zodpovední preniesli na obce, späť do rúk štátu. Právomoc súčasných stavebných úradov tak prešla na stavebné úrady, ktoré sú pracoviskami nového úradu,“ objasňuje jednu z noviniek partner advokátskej kancelárie Havel & Partners Ondřej Majer.

Radikálne zmeny prinesie i spomínaný zákon o výstavbe. Hlavnou zmenou je prenos kompetencií na centrálny orgán, ktorý bude konať prostredníctvom podriadených stavebných úradov s vymedzenou územnou pôsobnosťou v krajoch. V rámci tejto novely sa má urýchliť proces získavania stavebných povolení.

„Aktuálne tento proces trvá priemerne až 300 dní, nová legislatíva by to mala skrátiť, údajne len na 40 dní. Až v praxi sa ukáže, či je takéto veľmi odvážne predpoklady možné naplniť,“ dodáva O. Majer.

Územné a stavebné konanie, prípadne konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bude po novom unifikované a nahradí ho jedno konanie, ktorého výsledkom bude rozhodnutie o stavebnom zámere. Proces povolenia stavieb má byť rýchlejší a jednoduchší aj na základe zavedenia nového informačného systému Urbion, ktorý má združiť všetky stavebné procesy na jednom mieste.

Podstatnú zmenu vidieť v zákone o územnom plánovaní, ktorý má vytvoriť jednotnú štruktúru územných plánov na Slovensku. „Usiluje sa o elimináciu prípadov, keď orgány územného plánovania niekoľkokrát do roka realizujú malé zmeny a pridávajú doplnky samostatne, čo spôsobuje, že ich práca je nejednotná a neprehľadná,“ spresňuje advokát.

Zmeny v katastri aj nájomnom bývaní

Pozornosť verejnosti vzbudil aj zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Vybraní investori sa do takejto výstavby môžu zapojiť dvomi spôsobmi: buď výstavbou bytového domu, alebo jeho kúpou, ak od kolaudácie neuplynulo viac než päť rokov ku dňu schválenia projektu Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa