Bratislavský projekt Nové Vajnory, ktorý pripravuje izraelská investičná spoločnosť Atlas Estate Investments spolu s domácim partnerom - skupinou Eastfield odkryl bližšie parametre. Na základe nich možno hovoriť o jednom z najväčších realitných projektov v hlavnom meste. Celkové náklady odhaduje investorská spoločnosť na zhruba 863 mil. € (26 mld. korún).

Polyfunkčný komplex s výmerou pozemku 88 hektárov, zaberajúci prevažne plochu bývalého športového letiska vo Vajnoroch, bude zahŕňať zhruba 140-tisíc štvorcových metrov podlahovej plochy kancelárií, verejnú vybavenosť s rozlohou 92-tisíc m2 a komerčnú s rozlohou 64-tisíc m2.

Nové Vajnory zhltnú 860 miliónov eur

Budovy na bývanie môžu zabrať až 792-tisíc m2 podlahovej plochy. V blízkosti obytných zón a školských zariadení investor vybuduje ihriská s celkovou výmerou vyše 30-tisíc m2.

Architektonická podoba bola navrhovaná s ohľadom na zástavbu Vajnor. Výška objektov má stúpať z východnej strany na západnú. V strede komplexu bude umiestnený centrálny park, do ktorého budú ústiť pešie promenády so zeleňou.

Autori projektu sa snažili minimalizovať parkovacie plochy na povrchu. Navrhli využitie prekrytých vnútroblokov so zeleňou na strechách. Parkovacie potreby zabezpečí vyše deväťtisíc parkovacích miest v garážach a 669 na teréne.

Územie na severe smeruje k areálu ministerstva obrany, z juhu ho ohraničuje ulica Pri starom letisku. Z celkovej plochy územia 878-tisíc m2 sa má zastavať zhruba 245-tisíc m2, približne rovnakú výmeru zaberie zeleň. Investor na základe predloženého zámeru predpokladá začiatok výstavby v roku 2011, jej ukončenie v roku 2022.

Investičná spoločnosť Atlas Estate s pôvodom v Izraeli a sídlom vo Veľkej Británii predala polovicu projektu vo Vajnoroch slovenskej spoločnosti 130268>v marci minulého roka. Celý projekt mal podľa vtedajšieho vyjadrenia Atlas Estate hodnotu 46,5 milióna eur.

Vizualizácia - Atlas Estate a Eastfield