Až 163 miliónov Európanov je denne vystavených aspoň jednému zo štyroch faktorov, ktoré nepriaznivo vplývajú na vnútorné prostredie a zdravie človeka. Ide o jedno z kľúčových zistení štúdie Healthy Homes Barometer, ktorá opäť poukazuje na vplyv budov na zdravie človeka.

Aj v roku 2022 vyšiel Healthy Homes Barometer – štúdia európskeho rozsahu, ktorá poukazuje na úroveň bývania a zdravia Európanov. Tohtoročný prieskum je zbierkou faktov a zistení, ktoré vykonala nezisková organizácia RAND Europe. Zameriava sa na zdravie budov, v ktorých ľudia žijú, študujú a pracujú – teda na budovy, v ktorých Európania trávia najviac času.

Zdravé vnútorné prostredie prispieva ku komfortu a dobrému životu ľudí. Prináša so sebou množstvo benefitov – od priamych úspor spojených s nákladmi na zdravotnú starostlivosť, cez vyššiu produktivitu, až po znižovanie uhlíkovej stopy a zlepšenie životného prostredia. Práve zdravé a udržateľné budovy môžu zlepšiť kvalitu ovzdušia prostredníctvom dekarbonizovaného fondu budov a vyššej energetickej účinnosti.

Kvalita ovzdušia však nezahŕňa len kvalitu vzduchu v exteriéri, ale aj v interiéri. Štúdia Indoor Generation z roku 2018 ukázala, že je potrebné vzdelávať ľudí o kvalite vnútorného prostredia. Až 78 percent opýtaných si nie je vedomých, že vzduch v interiéri je viac znečistený ako ten vonkajší. Ide o viac ako tri štvrtiny respondentov, čo je zarážajúce zistenie.

Podľa štúdie Healthy Homes Barometer až deväť z desiatich budov, ktoré už teraz stoja, budeme využívať aj v roku 2050. Preto je jedným z najprospešnejších spôsobov, ako zlepšovať vnútorné prostredie budov nielen stavba energeticky efektívnych novostavieb, ale hlavne rekonštrukcie starších budov.

Najväčší potenciál sa skrýva v domoch, školách a na pracoviskách

Potenciál na zlepšenie vnútorného prostredia v sebe nesú nielen domácnosti, ale aj školy a pracoviská. Je to preto, lebo v každom z uvedených typov budov trávia dospelí aj deti zásadné množstvo svojho času. Dôležitosť zdravého vnútorného prostredia dokázala aj pandémia v posledných rokoch, kedy boli milióny ľudí prinútené pracovať, žiť a študovať medzi štyrmi stenami.

Štúdia Healthy Home Barometer 2022 sa pozerá aj na výhody zníženia rizík vnútornej klímy na Slovensku. „Údaje v štúdii ukazujú, že zdravé rekonštrukcie majú veľký význam. V dlhodobom horizonte – do roku 2050 môže Slovensko získať až dve miliardy eur v podobe kumulatívnych ekonomických prínosov. To znamená, že ak teraz zainvestuje do zdravých rekonštrukcií primárne škôl a verejných budov, v dlhodobom meradle bude môcť tieto rekonštrukcie vyhodnotiť ako úspešné a jednotlivé objekty ušetria značné množstvo financií na vynaložených energiách, materiáloch, atď.,“ hovorí Zdeněk Okáč, Sales & Marketing support manager Velux Česká republika a Slovensko.

Pätina Slovákov sa denne stretáva s nežiadúcimi vplyvmi vnútornej klímy

Healthy Home Barometer 2022 ukázal, že budovy, v ktorých Slováci žijú a pracujú, si vyžadujú naliehavú rekonštrukciu. Nezdravé vnútorné prostredie so sebou prináša niekoľko rizík, ktoré znižujú kvalitu života. Štúdia sa zamerala na štyri najčastejšie.

Vlhkosť a plesne

Šesť percent Slovákov žije v domácnosti s pretekajúcou strechou alebo vo vlhkej stavbe. Tento faktor môže mať vplyv na vznik astmy a respiračných ochorení.

Nadmerný hluk

Jedenásť percent Slovákov je pravidelne vystavených hluku z ulice alebo od susedov, čo môže spôsobovať problémy so spánkom.

Chlad

Až 27 percent Slovákov (takmer tretina) s nižšími príjmami nie je schopná vo svojich domoch udržať dostatočné teplo, čo môže mať vplyv na zdravie srdca a dýchacích ciest. Nízka interiérová teplota v domácnosti môže mať vážne zdravotné dôsledky na jej obyvateľov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by mala byť minimálna teplota v interiéri 18°C.

Nedostatok denného svetla

Tri percentá Slovákov považuje svoju domácnosť za príliš tmavú. To môže mať za príčinu zhoršenie duševného zdravia, či spánku.
„Bohužiaľ, môže sa stať, že niektoré osoby žijú alebo pracujú v budovách, ktoré sa vyznačujú všetkými štyrmi rizikovými faktormi. V takých prípadoch môže nastať až štvornásobne vyššia pravdepodobnosť zhoršenia zdravotného stavu,“ dopĺňa Zdeněk Okáč.

Rekonštrukcie sú cestou k zdravému bývaniu

Udržateľné renovácie môžu byť spôsobom, ako prispieť k zdraviu a pohode obyvateľov budov, vyššej produktivite a motivácii – a nemenej dôležitým faktom je aj skvalitnenie vonkajšieho prostredia. „Brať ohľad nielen na svoj komfort, ale aj na zdravie planéty nebolo nikdy jednoduchšie. Skvelým prostriedkom sú možnosti a využívanie udržateľných prístupov a materiálov pri rekonštrukciách. Nielen to, v súčasnosti prebieha výzva na získanie štátnych dotácií na obnovu rodinných domov, ktorá môže domácnosti viesť smerom k zdravšej a udržateľnejšej budúcnosti,“ uzatvára Zdeněk Okáč zo spoločnosti Velux.

Ďalšie dôležité správy

Územie, ktoré čaká modernizácia.
Neprehliadnite

Okolie hlavnej stanice v Bratislave sa dočká modernizácie