Zmyslom architektúry nemusí byť vždy nová stavba. Ak chceme, aby bola udržateľná, treba sa viac sústrediť na obnovu a starostlivosť o už existujúce budovy. Aj to je jeden z odkazov tohto ročníka najprestížnejšej domácej architektonickej ceny.

Vo štvrtok 6. októbra 2022 boli v bratislavskej Starej tržnici vyhlásení laureáti Ceny za architektúru CE ZA AR 2022. Galavečerom vysielaným v priamom prenose na Dvojke RTVS sprevádzal jeden z porotcov, architekt Juraj Benetin.

Odkaz do budúcnosti: #regenerácia

Pre 21. ročník ocenenia si vyhlasovateľ, Slovenská komora architektov, vybral motto #regenerácia. „Práve tá sa ukazuje ako nástroj zodpovedných postupov obnovy krajiny. Úcta k starému vytvára novú kultúrnu vrstvu krajiny,“ objasnil Iľja Skoček, predseda komory.

O tom, že nejde o prázdne gesto svedčí, že za víťaza kategórie Fenomény architektúry porota v tomto ročníku vybrala nenápadný zásah umiestnený v ruine kaštieľa. Kolektív mladých autorov obrátil zaužívané predstavy naruby a rozhodol sa ako nultý krok pred časovo, organizačne a finančne náročnou rekonštrukciou sprístupniť chátrajúcu pamiatku formou zážitkového ubytovania.

Porota už v nomináciách ocenila aj ďalších architektov a investorov, ktorí sa odhodlali nanovo využiť skrytý potenciál existujúcich stavieb alebo ich častí. Od rodinného domu postaveného v starom mlyne, cez nápadité rekonštrukcie domov s tradičnými pôdorysmi či panelákových interiérov, až po zastavanie prieluky v zástavbe budovou, ktorá sa nesnaží pútať pozornosť.

„Vnímam, že sa zvyšuje rešpekt voči pamiatkam. Aj napriek bolestivým výnimkám je tu záujem o ne-likvidáciu budov, snaha rekonštruovať budovy, aj keď nemajú mimoriadnu architektonickú kvalitu. To, čo sledujeme oproti predchádzajúcemu obdobiu, je aj zvyšujúci sa záujem o prírodné prostredie,“ hovorí členka poroty, rektorka VŠVU, Bohunka Koklesová.

Novinkou tohto ročníka bola nová podoba sošky CE ZA AR, ktorej autorkou je dizajnérka Ľubica Segečová. Navyše po prvýkrát soškami neboli ocenení iba víťazi jednotlivých kategórií, ale aj ostatné nominované diela. Ako v úvode priameho prenosu zaznelo, Slovenská komora architektov sa týmto krokom rozhodla „ukázať, že ich práca zrkadlí kvalitu a na tej záleží.“ Nové sošky CE ZA AR sú tiež zavŕšením zmeny vizuálnej identity Slovenskej komory architektov.

Porota si všímala aj vzťah k prostrediu

Medzinárodná porota tento rok vyberala z 88 prihlásených diel. 29 z nich navštívila na ceste naprieč Slovenskom, aby napokon vybrala 24 finalistov v šiestich kategóriách. Osobné návštevy sa pritom aj v tomto ročníku ukázali ako rozhodujúce pri posudzovaní kvality jednotlivých diel. Neopakovateľná atmosféra, zasadenie do kontextu ulice, štvrte či prírodného prostredia, ale aj ohľaduplnosť k verejnému priestoru a minimalizácia environmentálnej záťaže, sú znakmi, ktoré pri hodnoteniach poroty zohrali významnú úlohu.

„Cieľom bolo, aby sa tohtoročná porota zjednotila na výbere, ktorý má ambíciu vyzdvihnúť na vrchol také diela, ktoré sa čo najpoctivejšie usilujú o zvýšenie kvality architektúry a všetkého, čo s touto dôležitou, skvelou, zložitou, všetko ovplyvňujúcou a hlavne neustále fascinujúcou profesiou súvisí,“ objasnil rozhodovanie predseda poroty, architekt Jakub Cigler.
      

Porota hodnotila diela v zložení:

  • Juraj Benetin (architekt, Slovenská republika)
  • Jakub Cigler (architekt, Česká republika, predseda poroty CE ZA AR 2022)
  • Bohunka Koklesová (rektorka VŠVU, Slovenská republika)
  • Igor Marko (architekt a urbanista, Slovenská republika / Veľká Británia)
  • Vladimír Sitta (krajinný architekt, Česká republika)
  • Pavol Šilla (architekt, Slovenská republika)
  • Štěpán Valouch (architekt, Česká republika)

Špeciálne ocenenia

Svojho favorita spomedzi nominovaných diel si vyberala aj verejnosť. Hlasovanie o víťazovi  Ceny verejnosti prebiehalo po prvýkrát aj počas televízneho prenosu a meno víťaza tak bolo prekvapením pre televíznych divákov aj pre všetkých prítomných. Cenu verejnosti napokon získala obnova mestskej plavárne v Trebišove vďaka 1763 hlasom z celkového počtu 12175 hlasov. Vkus verejnosti sa na rozdiel od minulého roka nezhodoval s vkusom poroty.

V rámci galavečera bolo tradične udelené aj ocenenie Patrón architektúry, ktorým predstavenstvo Slovenskej komory architektov vyzdvihuje jednotlivcov alebo organizácie, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a propagáciu slovenskej architektúry. Laureátom sa stal Metropolitný inštitút Bratislavy za prínos pri tvorbe stratégií mestského rozvoja a príprave verejných investícií.

Za tri roky svojej činnosti vniesol do rozhodovania o investíciách mesta dôraz na transparentnosť, kvalitu, komplexný výskum, zber dát a participáciu verejnosti. Zorganizoval už 15 súťaží návrhov v oblasti architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry a vytvoril viac ako tucet manuálov pre tvorbu verejných priestorov – od zelene, cez dlažbu, až po mobiliár. Svojou profesionálnou činnosťou prispieva k udržateľnému rozvoju Bratislavy a slúži ako vzor pre iné mestá a ďalšie územné celky.

Architektúra sa chce prihovoriť aj mladej generácii

Odovzdávanie cien CE ZA AR sa v poslednej dobe teší čoraz väčšiemu spoločenskému záujmu.  Nejde však o jedinú iniciatívu Slovenskej komory architektov s cieľom popularizovať túto profesiu medzi širokou verejnosťou.

Komora s podporou generálneho partnera VÚB Banka predstavila verejnosti publikáciu Priestor#3, ktorá mladým ľuďom odľahčenou formou približuje veľké osobnosti architektúry a ich vplyv na súčasnosť. Okrem toho v rámci mediálnej spolupráce s Denníkom N vyšiel špeciálny Magazín N o architektúre,  10 000 kusov ktorého bolo odkúpených a rozposlaných žiakom 450 slovenských stredných škôl.

Vyhlasovateľ: S K A Slovenská Komora Architektov
Organizačný partner: I S K A Inštitút Slovenskej Komory Architektov
Generálny partner: VÚB Banka
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

Laureáti CE ZA AR 2022 >>>>