Areál bývalých kasární v Kežmarku by sa mohol zmeniť na obytnú zónu. Potvrdil to primátor mesta Ján Ferenčák (Hlas – SD) s tým, že samospráva pripravila aj štúdiu, ako tento priestor využiť. Nateraz však viazne výmena pozemkov a nehnuteľností medzi krajskou a mestskou samosprávou.

Miesto kampusu obytná zóna

,,Prešovský kraj odstúpil od myšlienky vybudovať tam študentský kampus, takže by tam mala vzniknúť obytná zóna vrátane služieb," objasnil Ferenčák. Štúdiu v blízkej budúcnosti predstaví mesto verejnosti. V areáli by mohlo vzniknúť viac ako 350 bytov a ďalšie nebytové priestory.

Primátor zatiaľ nekonkretizoval, či pôjde o mestský projekt, alebo to radnica ponúkne ako celok developerovi. Rozhodnúť o tom musia mestskí poslanci. Ide však o pomerne finančne náročný zámer, ráta sa s investíciou na úrovni 40 miliónov eur. Do úvahy podľa Ferenčáka pripadá aj kombinácia mestských a súkromných zdrojov.

,,Je to veľmi hodnotný priestor v centre mesta a neradi by sme, aby bol v takomto stave. Potrebujeme si v prvom rade vysporiadať vlastníctvo pozemkov aj nehnuteľností, bez toho sa nepohneme. Súčasťou zámen je viacero objektov a parciel, mali by sme si k tomu sadnúť a nájsť spoločný zámer, ktorý bude v prospech mesta aj kraja," ozrejmil Ferenčák.

Vlastníkom bude mesto

To, že vlastníkom celého areálu sa má stať mesto Kežmarok, potvrdil aj Prešovský samosprávny kraj. ,,Spätnou zámenou za tri naše nehnuteľnosti sa majú vrátiť do vlastníctva PSK objekty v areáli Hotelovej akadémie Otta Brucknera," ozrejmila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že zámer schválili v júni 2020 krajskí poslanci.

Dodala, že uznesenie krajského parlamentu nateraz nie je vykonané, pretože mesto podmienilo zámenu novými požiadavkami, ktoré sú pre PSK výrazne nevýhodné. Žiada totiž viaceré objekty v majetku PSK, ktorých hodnota presahuje tri milióny eur.

,,Mesto nám ponúka ako protihodnotu svoju budovu, v ktorej sídli Škola umeleckého priemyslu v cene približne 1,1 milióna eur, čo je proporčne nevyvážené. Pre PSK je navyše ponúkaná budova pre výchovno-vzdelávací proces nevyhovujúca a budúci správca o ňu nemá záujem. Aj z tohto hľadiska požiadavky mesta považujeme pre PSK za nehospodárne a neefektívne," skonštatovala Jeleňová.

Investície do školstva

V tejto súvislosti je podľa nej potrebné uviesť, že kraj investuje do stredného školstva v Kežmarku značné finančné prostriedky. Na Strednej odbornej škole (SOŠ) agropotravinárskej a technickej sa začalo s modernizáciou za približne 6,5 milióna eur, vo vysokom štádiu prípravy je aj obnova internátu na Garbiarskej ulici za asi šesť miliónov eur, ako aj rekonštrukcia a prístavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava za ďalších zhruba šesť miliónov eur.

Hovorkyňa dodala, že svoj majetok kraj využíva na plnenie úloh v rôznych oblastiach a nie je možné ho ,,jednoducho povedané rozdať". "Na druhej strane vítame zámer mesta oživiť areál bývalých kasární a využiť ho na výstavbu bytových domov aj s naším návrhom na vrátenie status quo spred zámeny. To by urýchlilo celý proces v záujme korektných vzťahov a spolupráce oboch samospráv," uzatvára hovorkyňa.

Ďalšie dôležité správy

Lokality v Bratislave, kde sa dajú kúpiť najlacnejšie nehnuteľnosti. Na snímke Rybničná ulica.
Neprehliadnite

Ceny novostavieb v Bratislave vzrástli, počet voľných bytov klesá na historické minimá