V mestskej časti Nové mesto sa na Bárdošovej ulici 33 nachádza moderná škola, ktorá bola navrhnutá presne podľa potrieb vyučovania 21. storočia. Okrem nadštandardne vybavených tried je jej súčasťou aj multifunkčné ihrisko, jedáleň a telocvičňa. Okrem toho sa študenti budú vzdelávať aj v špeciálne vybavených učebniach prírodovedných predmetov, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy či v študovni spojenej s knižnicou. Na žiakov čaká školský klub detí, kreatívne dielne, ale aj moderné vzdelávacie ostrovčeky umiestnené na každom podlaží.

Celková investícia do novej budovy predstavuje 13 miliónov eur. Polovicu finančných prostriedkov poskytla Nemecká spolková republika, bez ktorej podpory by nebolo možné projekt zrealizovať. Zvyšnú časť hradila škola z vlastných zdrojov.

Za 17 rokov prešla bratislavská Deutsche Schule mnohými zmenami. „Počet žiakov neustále rastie, a preto sme považovali za nevyhnutné kúpiť novú budovu, vyhovujúcu požiadavkám vyučovania 21. storočia. Týmto krokom chceme nielen rozšíriť naše priestory, ale zároveň poskytnúť kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá drží krok s najnovšími digitálnymi trendami a inovatívnymi prístupmi k edukácii,“ uviedol Peter Kršák, predseda predstavenstva Nemeckého školského združenia.

Našu víziu by však nebolo možné uskutočniť bez finančnej pomoci Spolkovej republiky Nemecko, ktorá prispela polovicou z celkovej potrebnej sumy 13 miliónov eur. Táto investícia do prvotriedneho školského zariadenia pozitívne ovplyvní nielen žiakov, ale aj učiteľov a nepedagogických pracovníkov, vďaka čomu môžeme budovať status jednotky na trhu v rámci top škôl v Európe,“ dodáva.

Slávnostného otvorenia, ktoré sa konalo 19. mája 2022, sa zúčastnili aj významní hostia. Pozvanie prijali minister školstva Branislav Gröhling, župan Bratislavského kraja Juraj Droba a starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý.

Deutsche Schule
Neprehliadnite

Takto má vyzerať škola v 21. storočí: Deutsche Schule Bratislava otvára nové moderné priestory