Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) považuje za potrebnú profesionalizáciu povoľovacích procesov v stavebníctve, od myšlienky až po stavebné povolenie, realizáciu a kolaudáciu.

Zlá skúsenosť so samosprávami

Prezident profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebnom sektore Pavol Kováčik konkretizoval, že profesionalizovať treba určite územné konania, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, stavebné konania, inšpekciu alebo dozorovú činnosť a kolaudačné konania. Aj preto podľa neho podporili vznik nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV).

„Máme za to, že povoľovacie procesy patria štátnej správe,“ povedal Kováčik. V súvislosti s novými zákonmi o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré od apríla budúceho roka nahradia takmer polstoročný stavebný zákon, bude o povoľovaní stavieb po rokoch opäť rozhodovať štát a už nie mestá a obce. Podľa prezidenta ZSPS so samosprávami nebola v tejto oblasti historicky dobrá skúsenosť.

Nie je to len o povoľovaní stavieb

„Nefungovalo to a aj odborné nároky, ktoré prinášajú technologické zmeny a požiadavky, zvyšujú nároky na kvalifikáciu. To je určite pozitívne, to schvaľujeme,“ dodal k presunu kompetencií zo samospráv späť na štát Kováčik. Stavebníctvo však podľa neho nie je len o povoľovaní stavieb, ale aj o celom rade ďalších problematík.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu prevzal pôsobnosť v týchto oblastiach aj v majetkovo-právnom vysporiadaní od Ministerstva dopravy a výstavby SR. Z jeho názvu tak od začiatku tohto roka vypadla výstavba, hoci popri viacerých iných odvetviach má v kompetencii stále aj stavebnú správu a verejné práce, či bytovú politiku, stavebníctvo a mestský rozvoj.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

Realitný trh sa stabilizuje, tvrdia odborníci. Prevaha dopytu nad ponukou končí