Nadstavby či prístavby, rodinné domy či priemyselné stavby. Každá z týchto stavieb musí spĺňať isté štandardy a prísne normy, aby vo finále slúžila užívateľom dlhé roky. Avšak, ako hovorí Marco Hochel, manažér pre montáž oceľových konštrukcií spoločnosti Dúha a.s., v súčasnosti hrá svoju rolu okrem iného efektivita výstavby, kvalita a cena materiálu ako i ekologická stránka stavby. Tieto atribúty spĺňa moderný systém ľahkej oceľovej konštrukcie, ktorý prináša množstvo výhod finálnej stavby.

Budovať stavby ekologicky, efektívne a kvalitne – to sú v súčasnosti trendy v stavebníctve. Je to z Vášho pohľadu tak?

Áno s tým musím plne súhlasiť, nakoľko žijeme v rýchlej dobe,  kedy je potrebné inovovať aj v klasickom stavebníctve. Systém pozostávajúci z ľahkých oceľových konštrukcií je výnimočný hlavne z pohľadu doby montáže, ktorá je výrazne kratšia, a tým šetrí nemalé finančné prostriedky. To ocenia mladé rodiny pri výstavbe svojho nového bývania, ale aj veľkí developeri. Vďaka variabilite systému je možné vyhovieť aj firmám pri výstavbe rôznych funkčných budov, aby rýchlejšie dosiahli svoje podnikateľské ciele.

Marco Hochel, manažér pre montáž oceľových konštrukcií spoločnosti Dúha a.s.
Zdroj: DÚHA, a.s.
Marco Hochel, manažér pre montáž oceľových konštrukcií spoločnosti Dúha a.s.

V súčasnosti sa špecializujete na stavby z ľahkých oceľových konštrukcií. Čo si má pod tým bežný človek predstaviť?

Podľa požiadaviek sa určí statika objektu a navrhnú sa požadované hrúbky ľahkej oceľovej konštrukcie. Montáž takéhoto systému je podobná drevostavbám, kde drevo je nahradené ľahkou oceľovou konštrukciou pospájanou do jednotlivých panelov (stien). Po tom, ako sa pripraví základová doska pre daný objekt, nastupuje montážna skupina, ktorá spája jednotlivé steny. Z nich vznikajú bloky a následne cele budovy.

Kde sa nachádza fabrika na výrobu konštrukcií?

Výrobná hala vo veľkosti 6000 m2 neďaleko Prešova s názvom CI REGIO nám vďaka krátkemu výrobnému procesu dodáva pohotovo materiál na stavbu oceľovej konštrukcie.

Rozozná laik takúto stavbu od murovanej?

Rozozná ju iba počas výstavby a aj to len do chvíle, kým sa oplášti. Po montáži hlavnej konštrukcie prichádza skladba stien zložená podľa výpočtov a požiadaviek a následne sa oplášťuje. Koncové úpravy ako i omietka sú podobné ako u klasických stavieb. Po týchto úpravách si myslím, že ani skúsený stavebník nemá šancu na prvý pohľad vidieť žiadny rozdiel.

Spomínali ste stavby rodinných domov i veľkých projektov. Na aké iné typy stavieb je ľahká oceľová konštrukcia vhodná?

V podstate na akúkoľvek. Projektant navrhne budovu podľa zadania, potom to posúdia statici a môže sa začať budovať. Konštrukcia je vhodná na stavbu rodinných domov, stavebných buniek, záhradných domčekov, rôznych typov hál, až po bytové jednotky do výšky 10 poschodí.

Ilustračné foto
Zdroj: DÚHA, a.s.
Ilustračné foto

V súčasnosti zhotovujete v Bratislave školský pavilón. Ako prebieha proces výstavby takejto stavby?

Montáž skeletu resp. hlavnej konštrukcie je už hotová. Momentálne prebieha oplášťovanie, osádzanie okien a nakoniec nastúpia záverečné práce, omietky a farby.

Máte naplánovanú i stavbu iných objektov?

Áno. V súčasnosti sa začínajú práce na ďalšom projekte v Bratislave a tým je Materská škola Kutuzovova.

Koľko trvá výstavba budovy z oceľovej konštrukcie?

Omnoho kratšie v porovnaní s klasickým stavebníctvom. Nás neobmedzuje ani počasie. Pracovať s oceľovou konštrukciou je možné aj v daždi a snehu. Aj na výstavbe školského pavilónu sme pracovali koncom minulého roka. Aktívnou prácou bola celá hlavná konštrukcia hotová za dva mesiace.

Aké sú výhody tejto konštrukcie oproti štandardným murovaným stavbám?

Oceľ sa radí k hutným materiálom s najdlhšou životnosťou. Dokáže v dobrom stave vydržať aj sto rokov. Hlavnými výhodami oproti murovaným stavbám sú vysoká pevnosť stavby, rýchla a presná výstavba bez odpadu a tiež to, že oceľ neplesnivie. Taktiež nemá červotoče a roztoče, nehorí a čo je podstatné, oceľová konštrukcia je samonosná.

Vďaka akým vlastnostiam je tento typ materiálu považovaný za ekologický?

Na mieste výstavby nevytvára žiadny zbytočný odpad. Samotný materiál je považovaný za  ekologický hutný materiál. Ekologický je tiež výrobok, ktorý sa z ocele vyrobí. Je nutné uviesť na pravú mieru, že ekologickosť nie je u hutných materiálov zvykom. Energetická náročnosť ocele je oproti iným hutným materiálom nízka. Oceľ je inertný materiál, ktorý nezasahuje do životného prostredia.

Ilustračné foto
Zdroj: DÚHA, a.s.
Ilustračné foto

O spoločnosti Dúha a.s.:

Spoločnosť DÚHA a.s. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1994. Počas uplynulých rokov rozširovala svoje pôsobenie na rôzne stavebné činnosti. Dnes pôsobí v prevádzkovaní ekologických stavieb, geodetických a geologických prác, stavebných, inžinierskych a investičných projektov.

V súčasnosti spoločnosť Dúha, a.s. spolupracuje so silnými partnermi, slovenskými aj zahraničnými spoločnosťami napríklad na výstavbe pozemných stavieb, na razení tunelov či na projekte integrovanej koľajovej dopravy.

Systém ľahkej oceľovej konštrukcie:

Oceľové konštrukcie vyrába spoločnosť CI REGIO, spol. s r.o. v Prešove. Certifikovaný konštrukčný systém CI REGIO je založený na čipovej prefabrikácii, čo zabezpečí rýchlu implementáciu do celkov a tým zníženie nákladov na celý projekt. Vďaka výhodám ako sú dizajn, variabilita, rýchlosť procesu výroby a montáže, cenová výhodnosť, ekologicky nezávadný a úplne recyklovateľný materiál ukazujú, že alternatívne stavebníctvo je perspektívne a otvára možnosti tam, kde doteraz neboli.