Roky zanedbané a nevyužívané legendárne mestské kúpele Grössling v Bratislave čaká rekonštrukcia a treba na ňu získať peniaze. Cieľom projektu je obnova budovy s predpokladaným začiatkom prevádzky v roku 2026 ako verejnej infraštruktúry s kúpeľmi, knižnicou a kultúrnym centrom.

Rovnako ako v prípade Národného kultúrneho a kongresového centra sa k nemu vyjadrí Protimonopolný úrad SR.

Dcéra štátnej firmy ako spoločník

Magistrát sa rozhodol získať partnera pre primárne verejný zámer a mestskí poslanci v júni tohto roka odsúhlasili založenie obchodnej spoločnosti MKK Grössling pre obnovu a prevádzku kúpeľov. Spoločníkmi sú v nej mesto a National Development Fund II, dcérska akciovka (fond) štátnej obchodnej spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH).

Holding je prostredníctvom tohto fondu správcom finančných nástrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu, takže spojenie má svoje opodstatnenie.

Bývalé Kúpele Grössling, rekonštrukcia komína.
Neprehliadnite

V bratislavských kúpeľoch Grössling pokročili prípravné práce na obnovu

Rozhodnutie v septembri

To však nestačí. Založeniu obchodnej spoločnosti má podľa uznesenia poslancov predchádzať kladné vyjadrenie Protimonopolného úradu SR. „Žiadosť o stanovisko Protimonopolného úradu zaslal Slovak Investment Holding. Oficiálnu odpoveď očakávame začiatkom septembra. Myslíme si, že táto investícia nie je v rozpore s pravidlami štátnej pomoci,“ uviedol bratislavský magistrát.

Predpokladaná výška mesačných nákladov Kúpeľov Grössling je do 100-tisíc eur vrátane energií, zamestnancov a bežných prevádzkových výdavkov ako napríklad revízie.

Obchodná spoločnosť MKK Grössling

Vklad mesta Bratislava:

  • Peňažný vklad 850-tisíc eur
  • Nepeňažný vklad: pozemok v Bratislave-Starom Meste v hodnote 197 500 eur

PRAMEŇ: uznesenie bratislavského mestského zastupiteľstva

Podľa štúdie uskutočniteľnosti a podnikateľského plánu od Metropolitného inštitútu Bratislava by pri spolufinancovaní hlavného mesta, externého partnera a banky pri odhadovanej dennej návštevnosti 450 ľudí mala byť prevádzka Kúpeľov Grössling finančne udržateľná.

Súčasťou finančného modelu je postupné splácanie úveru banke a tiež tvorba rezervy, ktorou sa budú hradiť reinvestície nevyhnutné po dobu 15 rokov fungovania objektov.

Hlasovanie v predstavenstve

V materiáli na júnové rokovanie mestského zastupiteľstva sa uvádza, že mestu sa podarilo dosiahnuť predbežnú dohodu o zapojení spoľahlivého a bezpečného financovania projektu z externých zdrojov mimo rozpočtu mesta.

Štátna obchodná spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) má v pláne pomôcť s financovaním projektu, nepôjde však o pomoc v zmysle grantu alebo dotácie, ale o návratnú formu financovania prostredníctvom vkladu do vlastného imania, uviedol pre TREND manažér portfólia holdingu Martin Šebök. Stále nie je definitívne rozhodnuté, bude o tom hlasovať predstavenstvo holdingu a National Development Fund II.

V materiáli pre poslancov sa ako jedna z výhod zapojenia SIH spomína, že investícia štátneho holdingu je vkladom do základného imania, je preto v zásade nenávratná.

Prípadný odchod holdingu bude riešený dohodou s hlavným mestom. Bratislava bude mať súčasne predkupné právo na podiel holdingu pre prípad, že by ten mal záujem svoj obchodný podiel v spoločnosti predať.

Zadlži sa obchodná spoločnosť, nie mesto

Slovak Investment Holding má podľa materiálu z júna investovať 4,1 milióna. Zapojením fondu do projektu formou peňažného vkladu v uvedenej výške sa zníži potreba projektového financovania pre hlavné mesto a súčasne sa umožní získanie bankového úver na zvyšnú sumu približne 10 miliónov eur.

„Mesto si neplánuje požičať 10 miliónov eur. Úver si vezme novozaložená spoločnosť, ktorá vznikne v najbližších týždňoch,“ priblížil magistrát s tým, že tento model developmentu nezaťažuje mestský rozpočet ani dlhový limit mesta. Dlžníkom bude samotná obchodná spoločnosť, ktorá bude úver splácať z budúcich tržieb.

V minulom roku hlavné mesto čerpalo úver vyše 26,808 milióna eur, z toho 12,5 milióna eur z Európskej investičnej banky, päť miliónov z ČSOB a zvyšok 9,6 milióna eur bola nenávratná pomoc z rezortu financií v rámci pandémie koronavírusu. V aktuálnom roku Bratislava úverové zdroje nečerpala. 

Bývalé bratislavské kúpele Grössling, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou čaká komplexná rekonštrukcia. Po renovácii by tu okrem plaveckého bazána, kúpeľných procedúr a relaxačnej zóny mala vzniknúť aj knižnica a priestory na kultúrne podujatia.
Neprehliadnite

Kúpele Grössling v Bratislave ožijú, rozšíria sa a prepoja s knižnicou