Na bratislavskom Trnavskom mýte plánuje developer Immocap vybudovať projekt Nový Istropolis. Počíta v ňom s kultúrno-spoločenským centrom, dvoma obytnými budovami, troma administratívnymi budovami a kongresovým hotelom. Z toho jedna stavba má mať výšku 116 metrov. Súčasný Dom odborov a jeho okolie chce investor prestavať. Argumentuje tým, že budova nevyhovuje požiadavkám organizátorov kultúrnych a spoločenských podujatí. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Pripomienkovať ho v súčasnosti môže aj verejnosť.

Projekt je ohraničený ulicami Šancová, Škultétyho, Vajnorská a Kukučínova. Prvá fáza výstavby by mohla byť skončená v roku 2025. O rok neskôr sa predpokladá aj ukončenie druhej fázy výstavby. „Termín začiatku stavby je podmienený právoplatnými rozhodnutiami v povoľovacích procesoch," podotýka investor, ktorý odhaduje celkové náklady na úrovni asi 200 miliónov eur.

Na snímke je zrekonštruovaná ulica Mlynské nivy.
Neprehliadnite

Medzi top developermi na Slovensku sú aj neznáme mená

Priestory súčasného Domu odborov podľa developera nevyhovujú náročným požiadavkám potenciálnych kultúrnych a spoločenských udalostí. Administratívny objekt, ktorý je situovaný v dotyku Vajnorskej ulice, je podľa investora zastaraný a jeho adaptácia na modernú administratívu či inú funkciu by si vyžadovala nemalé zásahy. „Súčasný stav riešeného územia nevyužíva nezvyčajný potenciál, ktorým v kontexte Bratislavy územie disponuje," poznamenal developer.

V rámci komplexu, ktorý plánuje na Trnavskom mýte vybudovať, počíta s vyváženou funkciou kultúry, bývania a administratívy. Navrhované sú i obchodné priestory, najmä v parteri budov, prechodné ubytovanie, podzemná garáž a verejné priestranstvá. „Neoddeliteľnou súčasťou návrhu nového viacúčelového súboru sú vysoko exponované verejné priestranstvá," podotýka investor s tým, že oproti súčasnému verejnému priestoru zámer počíta aj s nárastom verejných plôch. Počíta sa aj s cyklotrasami.

Aupark - súčasná podoba
Neprehliadnite

Realitný predaj roka: Bratislavský Aupark mení majiteľa, cena má byť rekordná

Developer v projekte poukazuje na kultúrno-spoločenské centrum. V júli informoval, že sa chce na jeho výstavbu uchádzať aj o verejné zdroje, aby tu mohlo vzniknúť Národné kultúrne a kongresové centrum. Investor deklaruje, že chce vybudovať kultúrny stánok špičkovej kvality, ktorý nadväzuje na históriu miesta. „Oživenie kultúrno-spoločenských aktivít prinavráti Trnavskému mýtu chýbajúci rozmer dynamicky sa pretvárajúcej lokality Bratislavy," tvrdí developer.

Centrum ráta so sálou s kapacitou celkovo pre 4500 ľudí i s kongresovým hotelom. Pôvodný koncept Domu odborov tak má byť zachovaný a pozdvihnutý na novú úroveň. Nové centrum má byť „dôstojné" vďaka svoje mierke a urbanistickému poňatiu aj k pôvodnej budove. „Po svojom predchodcovi preberá aj tvaroslovie fasády, interiéru a kvalít, ktorými pôvodný Dom odborov disponuje. Využíva existujúce materiály a umelecké diela, ktoré buď reštauruje, alebo veľmi citlivo zachováva a adaptuje," konštatuje developer. Deklaruje, že si v každom aspekte ctí pôvodný genius loci a v plnej miere naň nadväzuje.