Pri vstupe do Železnej studienky, v dotyku budúcej centrály spoločnosti ESET, v kancelárskej zóne a v blízkosti budúceho vedecko-kancelárskeho hubu vyrastie projekt Hotel Campus, ktorý bude poskytovať ubytovacie služby novej generácie, informuje Barbora Vincúrová z New School Communications.

Nová zeleň vdýchne nový život

Zámer Hotela Campus regeneruje v súčasnosti opustený skladový areál, ktorý neposkytuje žiadnu pridanú hodnotu pre svoje okolie a mesto, na plnohodnotný mestský polyfunkčný komplex, vytvorený so zreteľom na ekologickú udržateľnosť, tvorbu inkluzívneho mestského prostredia a poskytovanú priestorovú a funkčnú rozmanitosť. Súčasťou komplexu bude nová zeleň, ktorá do nevyužitej lokality vdýchne nový život. Celkových zelených plôch tak v projekte vznikne o 3,2-krát viac oproti súčasnému stavu .

Za architektonickým návrhom Hotelu Campus stojí tím skúsených architektov z ateliéru Sadovsky & Architects, ktorí vyhrali medzinárodnú architektonickú súťaž, v konkurencii ateliérov z Anglicka, Česka, Dánska, Poľska, Slovenska a Slovinska.

Ťažiskovými princípmi oceneného návrhu Sadovsky & Architects boli najmä zvolená zástavba formou mestskej blokovej štruktúry, vytvorenie inkluzívneho zeleného vnútrobloku s parkom a využitie strešnej krajiny. Súčasťou projektu bude systém na podporu priaznivej mikroklímy kombinujúci zelené plochy, stromy a využitie zrážkovej vody. Hotel Campus cieli medzinárodnú certifikáciu trvalej udržateľnosti budov BREEAM.

Stovky ubytovacích jednotiek

Hotel Campus bude poskytovať ubytovacie služby novej generácie v približne 290 ubytovacích jednotkách. Víziou Hotela Campus je spojenie ubytovania s prácou a s pobytom zákazníkov v zóne plnej inovácií, formálnych a neformálnych stretnutí, ale aj relaxu v dotyku s mestskými lesmi, ktoré poskytujú bohaté možnosti trávenia voľného času v prírode Malých Karpát.

Zákazníci Hotela Campus budú mať k dispozícii množstvo flexibilných multifunkčných priestorov ako napríklad lobby, bistro s kaviarňou, fitness, spoločenské miestnosti s priestormi na prácu, stretávanie sa ale aj oddych a k tomu pobytové strešné terasy a zelené oázy vo vnútrobloku.

Hotel Campus je pripravovaný spoločnosťou SYNAPSIS property ventures. Zámer získal kladné Stanovisko k investičnému zámeru od hlavného mesta Bratislavy. Celkové stavebné náklady zámeru presiahnu 50 miliónov eur. Zámer je spolufinancovaný Tatra Bankou.

Ďalšie dôležité správy

Noel Lodge je jeden z najužších domov v Británii, je šírka necelých 2,5 metra.
Neprehliadnite

Ceny domov vo Veľkej Británii v júli opäť klesli, už štvrtý mesiac po sebe