Záujem žiadateľov o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov už dosiahol sumu 566 miliónov eur. Je to trojnásobne viac oproti zvýšenej alokácií v prvej už uzavretej výzve v objeme 180 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Informácie o výrazne vyššom záujme ako je limit podľa stavu k 31. júlu vyplývajú z údajov na portáli Ministerstva dopravy SR.

Ministerstvo pre enormný záujem uchádzačov o obnovu verejných budov najmä spomedzi miestnych samospráv skrátilo pôvodný termín uzavretia výzvy z 1. decembra 2024 na 31. júla 2023. Urobilo tak necelý týždeň pred uplynutím výzvy, čím skončilo možnosť podávať nové žiadosti z dôvodu výrazného presiahnutia určeného objemu financií. Vyvolalo to nespokojnosť a nervozitu samospráv, keďže viaceré si projekty ešte pripravovali a pre skoršie ukončenie výzvy nestihli podať žiadosť. Bolo to totiž možné od 1. augusta 2022 len do konca predošlého mesiaca, pričom výzva bola zverejnená vlani 30. júna v pôvodnej výške 120 miliónov eur s DPH. K 31. júlu rezort zároveň zverejnil 24 schválených žiadostí hlavne obcí o príspevky na projekty vo výške skoro 22 miliónov eur, z toho sedem uzavretých zmlúv.

Ministerstvo dopravy vzhľadom na veľký záujem samospráv o obnovu verejných budov by privítalo ďalšie zvýšenie finančných zdrojov, prípadne iné prostriedky napríklad z nových eurofondov v Programe Slovensko. Podľa zatiaľ oficiálne nepotvrdených informácií v septembri by mala byť vyhlásená nová výzva. Oznámila to na sociálnej sieti strana Za ľudí, ktorá predtým vládu kritizovala za predčasné uzavretie výzvy uprostred leta, pričom dočasne povereného premiéra Ľudovíta Ódora žiadala výzvu opäť otvoril a navýšiť rozpočet. Projekty obcí, na ktorých prípravu použili starostovia tisíce eur, sa podľa strany dostali do ohrozenia.

Projekty musia byť zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy s úsporou primárnej energie minimálne na úrovni 30 percent. Dosiahnutie navrhovaných ukazovateľov nového stavu budovy bude po realizácii projektu preukázané Energetickým certifikátom.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke zľava riaditeľ Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove Marián Petko, minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) a štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Kamil Száz počas prehliadky nového oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba 17. septembra 2021 v Bardejove. FOTO TASR - Maroš Černý
Neprehliadnite

Asociácia nemocníc Slovenska žiada prehodnotiť zmluvy z plánu obnovy