Podľa portálu Teraz.sk by mali kolaudačné konania dopravnej stavby prebehnúť do konca roka, samotné dokončenie sa očakáva v októbri. Hlavným dôvodom je zvýšenie prejazdnej kapacity územia, keďže vzhľadom na pribúdajúcich obyvateľov mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo už bola križovatka najmä v časoch dopravnej špičky ťažko prejazdná.

„Veľká okružná križovatka je podobne ako nultý obchvat Bratislavy vyvolanou investíciou stále sa zhusťujúcej zástavby na juhu Bratislavy – Jarovce, Rusovce, Čunovo a podobne – ktorá neúmerne zaťažuje tento dopravný uzol,“ informuje Štefan Beleš, šéf Cresca.

Kruháč pri Slnečniciach dokončia na jeseň

Okružná križovatka pri Slnečniciach Zdroj: SITA/Marek Mrviš

Financuje to investor

Predseda predstavenstva podotýka, že developer nie je autorom dopravno-koncepčného riešenia verejnej komunikačnej siete. „Takéto riešenie bolo zadefinované už v územnom pláne mesta Bratislavy, ktorý na koncepčnej úrovni rieši okrem iného aj dopravnú sieť mestského a nadmestského významu,“ informuje Š. Beleš. Podľa neho samotné Slnečnice predstavujú iba malé percento dopravnej kapacity, hoci investor križovatku celú financuje.

Celkové investičné náklady, vrátane všetkých prislúchajúcich objektov, sa odhadujú na približne tri milióny eur. V tejto sume je zahrnutá aj hodnota pozemkov, na ktorých sa križovatka nachádza. Financovanie výstavby však podľa spoločnosti zostáva naďalej otvorenou otázkou.

„V tejto chvíli financuje výstavbu iba Crecso Group úverom z vlastných zdrojov. Napriek tomu, že ide o križovatku mestského významu, doteraz sa na rokovaniach s krajom a mestom, bohužiaľ, nenašlo vhodné riešenie financovania,“ približuje predseda predstavenstva.

Kruháč pri Slnečniciach dokončia na jeseň

Okružná križovatka pri Slnečniciach Zdroj: SITA/Marek Mrviš

Plány od vlaňajška

Povoľovanie v rámci novej križovatky bolo rozdelené do piatich samostatných konaní, všetky potrebné povolenia získala spoločnosť v júni 2015. Stavebne jeho výstavbu povoľovali podľa hovorkyne mesta Ivany Skokanovej tri stavebné úrady, a to okresný úrad – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, mestská časť Petržalka a hlavné mesto.

„Vybudovanie tohto kruhového objazdu bolo podmienkou pri vydávaní záväzného stanoviska mesta tak, aby sa zabezpečila priepustnosť dopravy vzhľadom na plánovanú výstavbu,“ cituje Teraz.sk I. Skokanovú. Mesto vydalo právoplatné rozhodnutie 10. marca minulého roka.

Ešte v novembri minulého roka, po vydaní potrebných povolení, začala spoločnosť s vyvolanými prekládkami sietí. Okrem toho sa vyberal dodávateľ prác a riešila otázka financovania. Stavebné práce na novej križovatke prebiehajú v súčasnosti v niekoľkých etapách, kruhový objazd však bude do užívania odovzdaný naraz.

Kruháč pri Slnečniciach dokončia na jeseň

Slnečnice - sektor C0 Zdroj: Cresco Group

„Komfortný prejazd okružnou križovatkou zabezpečuje vnútorný pruh na okruhu šírky 4,55 metra a vonkajší pruh šírky 4,65 metra. Navrhovaná kapacita križovatky je 32-tisíc vozidiel za deň,“ doplnil Š. Beleš s tým, že napriek dopravným obmedzeniam v súvislosti s výstavnou objazdu a miernemu spomaleniu dopravy v niektorých časových úsekoch zatiaľ sťažnosti od vodičov či občanov nezaznamenali.

Slnečnice sú jedným z najväčších developerských projektov na Slovensku vôbec. V priebehu niekoľkých rokoch vyrastie na okraji Petržalky nová štvrť rozdelená do dvoch častí – Viladomy a Mesto. Celková kapacita územia je približne 7-tisíc bytov, parky a oddychové plochy a retail park.