Odborné združenie Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je presvedčené, že novela stavebného zákona by mala myslieť nielen na väčšie právomoci úradov voči nečestným developerom. Povoľovacie konanie by sa malo sprehľadniť a umožniť jeho dlhodobé plánovanie. To by zamedzilo korupcii a zbytočným nákladom investorov pri výstavbe, ktoré nakoniec znášajú koncoví zákazníci.

IUR napríklad navrhuje namiesto územného a stavebného konania len jedno kompletné – územné konanie. Podľa architekta Drahana Petroviča z IUR sa totiž v oboch  procesoch opakujú podobné procesy, majú rovnaké množstvo možných účastníkov, ktorí ich môžu brzdiť odvolávaním sa na Krajský stavebný úrad.

Podľa neho by bolo rozumnejšie stabilizovať objekt už v územnom konaní a určiť dôležité fakty, ktoré ho budú charakterizovať. Stavebné konanie by malo už len riešiť technické otázky stavby tak, aby bola v súlade s územným rozhodnutím.

Ako stavať ľahšie

Zástupca IUR Igor Lichý dopĺňa, že obyvatelia a zúčastnené strany by sa mali k stavbám vyjadrovať najmä pri vzniku územných plánov mesta a jednotlivých  zóny. Vtedy môžu ovplyvniť, či v ich susedstve môže vyrásť bytovka, kancelárska veža, čerpacia stanica alebo supermarket. Developer si potom môže rozmyslieť, či kúpi pozemok s obmedzeniami, alebo ten, ktorý mu okamžite dovoľuje stavať.

Proces tvorby územných plánov by mala verejnosť ostro sledovať a podrobne by sa mu mali venovať aj médiá. Na Slovensku je však zvykom nezaujímať sa o verejné dianie a prebudiť sa až v poslednej chvíli, keď sa žiada o stavebné povolenie a schyľuje sa k reálnej výstavbe. Vtedy však už developer spravidla investoval do projektu veľa prostriedkov a ťažko môže z neho vycúvať.

Ďalšími požiadavkami IUR voči stavebnému zákonu sú aj regulácia povoľovacích lehôt a poplatky za zrýchlené konanie podobne, ako sú s tým dobré skúsenosti na katastrálnych úradoch. Prinieslo by to viac peňazí finančne podvýživeným stavebným úradom.

Správne poplatky by nemali byť extrémne nízke ako v súčasnosti, keď za vydanie územného rozhodnutia pre projekt za niekoľko miliónov eur zaplatí developer 16,50 eura. D. Petrovič vysvetľuje, že napríklad v Kanade sa príspevky za takéto konania pohybujú vo výške desiatok tisíc eur. Mestá potom z nich dokážu účinne financovať chod útvarov územného rozvoja a stavebných úradov, ktoré menia svoje obsadenie podľa intenzity výstavby.   

Proces novelizácie zastaralého stavebného zákona schválila vláda a dostal sa aj do parlamentu, hoci tam sa práve v posledných dňoch zasekol na nesúhlase poslancov SaS. Jeho zámerom je zatiaľ najmä postupovať tvrdšie proti čiernym stavbám, sprísniť sankcie tým, ktorí ich budujú a znemožniť dodatočnú legalizáciu. Novelizované znenie by malo platiť už od jesene.

Ilustračné foto - Peter Kremský