Bratislava má konečne hlavného architekta. Dnes o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí schválili návrh  primátora Milana Ftáčnika, aby sa hlavnou  architektkou stala Ingrid Konrad. Dostala sa do užšieho výberu spolu s architektom Vladimírom Hrdým.

I. Konrad má 51 rokov, pochádza z Bratislavy a vyštudovala architektúru v Bratislave a vo Viedni. Vyše 20 rokov žije v Rakúsku, kde aj prednášala problematiku architektúry a verejných priestranstiev na Viedenskej univerzite. Vo Viedni vedie vlastný súkromný architektonický ateliér. Istý čas pôsobila aj v komisii pre územné plánovanie v bratislavskej mestskej časti Vajnory.

Poslanec mestského zastupiteľstva Ivo Nesrovnal, ktorý vedie klub SDKÚ a Mostu sa podľa tlačovej agentúry SITA vyjadril, že sa síce rozhoduje pre I. Konrad ale dúfa, že vytvorí s jej protikandidátom V. Hrdým tandem, aby jeho skúsenosti naďalej slúžili formovaniu Bratislavy. Primátor M. Ftáčnik sa vyjadril, že s V. Hrdým počíta v štruktúrach magistrátu, kde doteraz viedol oddelenie urbanistického rozvoja.

Hlavný mestský architekt má v Bratislave významnú úlohu - je odborným garantom samosprávy pre oblasť urbanizmu a architektúry. Priamo sa podieľa na tvorbe územnoplánovacích podkladov, vstupuje do prípravy územného plánu Bratislavy a taktiež zabezpečuje vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti.

Doteraz však jeho kompetencie obmedzovalo vedenie magistrátu, ktoré o mnohých stavbách  rozhodovalo izolovane a neodborne. Developeri sa často sťažovali aj na korupciu pri schvaľovaní novostavieb, pomalý postup zmien v územnom pláne a nejasné pravidlá.

Súčasné vedenie samosprávy má podľa M. Ftáčnika záujem, aby hlavný architekt mal spolu s hlavným dopravným inžinierom rozhodujúcu váhu pri posudzovaní budúcich investičných zámerov v meste.

Úlohou hlavného architekta by malo byť aj navrhovanie rozvojových území mesta, stanovovanie dôrazov a priorít pri novej výstavbe a určenie pravidiel pri posudzovaní architektúry, či výšky stavieb v rôznych zónach mesta.

Ilustračná vizualizácia - Henbury Development