Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so svojím tímom v súčasnosti navštevujú jednotlivé mestské časti, v ktorých obyvateľom predstavujú základné tézy regulácie parkovania.

Začiatok diskusie

Miestne zastupiteľstvá už postupne začínajú diskutovať o návrhu VZN a o návrhu zmeny štatútu hlavného mesta. Verejné prerokovanie je naplánované na 22. mája na 17.30 h v bratislavskej Starej tržnici.

M. Vallo informuje, že zverejnením návrhu VZN k parkovacej politike začne 22. mája plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu Bratislavčania zasielať hlavnému mestu oficiálne pripomienky. „Na začiatku pripomienkovacieho obdobia, na verejnom prerokovaní, vám primátor a odborníci z magistrátu odprezentujú hlavné tézy férového parkovania a odpovedia na vaše otázky," píše na sociálnej sieti mesto.

Ďalšie podrobnosti k procesu pripomienkovania plánuje vopred zverejniť na svojej webovej stránke a na sociálnych sieťach. O tom, kedy a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.

Spustenie o rok

Magistrát už narazil na odpor poslancov Starého mesta, ktorí neodsúhlasili podklady k príprave novej parkovacej politiky. „Nemáme dosť podkladov na to, aby sme vedeli zahlasovať za tento návrh. Chýba finančná analýza, dopadová štúdia,“ povedal pre denník Sme staromestský poslanec Boris Ažaltovič.

Poslanci potvrdili, že parkovacia politika je potrebná, chcú však vedieť viac informácií. „Pamätám si trojročnú kampaň proti Nesrovnalovi, lebo nezverejnil celú analýzu parkovacej politiky. Tu som videl len powerpointovú prezentáciu, žiadne podklady sme nedostali,“ uviedol B. Ažaltovič.

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Podľa mestského návrhu nemá platiť vo všetkých mestských častiach. Dotknúť sa to má zhruba pätiny áut v hlavnom meste. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu.

Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Abonenti od 500 až po 1500 eur za rok. Verejnosť sa môže dozvedieť viac o plánovanej parkovacej politike v Bratislave na webe hlavného mesta.