Cieľom výstavby záchytných parkovísk je zvýšiť atraktivitu železničnej osobnej dopravy. „Záujmom ŽSR je umožniť obyvateľom obcí a miest nachádzajúcich sa v regióne hlavného mesta, ktorí dochádzajú z miesta bydliska do Bratislavy, odparkovať svoje auto na stanici a pokračovať vlakom,“ povedal o projekte generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč.

Aj pre cyklistov

Parkovisko bude disponovať 291 parkovacími miestami pre osobné motorové vozidlá a stojiskami pre 30 bicyklov. Prístup pre cestujúcich bude zabezpečený predĺžením jestvujúceho podchodu pod koľajou č. 5 a cestnou komunikáciou do priestorov parkoviska, kde bude k dispozícii výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup k nástupištiam ŽST Pezinok.

Parkovisko bude oplotené, osvetlené, napojené na informačný a kamerový systém. Prístup na parkovisko bude z ulice Za dráhou, ktorá je napojená na Tehelnú ulicu z jednej a Drevársku ulicu z druhej strany.

O pol roka

Zhotoviteľ stavby bude spoločnosť Skanska SK. Výška investície dosiahla 1,95 milióna eur bez DPH. Stavebné práce by mali byť ukončené do pol roka. Podľa P. Tkáča je vybudovanie parkoviska v Pezinku jedným zo série opatrení zameraných na podporu obyvateľstva v oblasti mobility.

Ďalšie parkoviská by mali podľa jeho slov v dohľadnej dobre vyrásť aj v Ivanke pri Dunaji a Nových Košariskách. V hre sú aj ďalšie lokality. Ešte vlani štátny podnik informoval o tom, že s ponukou oslovil viaceré mestá či obce po celej krajine.