Hlavnú časť polyfunkčného projektu Eurovea 2 bude tvoriť rozšírenie nákupného centra, podzemná garáž, bytový dom na nábreží, dve administratívne budovy a obytná veža. Rozloha nákupného centra narastie na 84-tisíc štvorcových metrov, pribudne šesť kinosál, 487 bytov, 40 300 štvorcových metrov kancelárskej plochy a vyše 2 200 parkovacích miest.

Celý komplex sa rozšíri na 8,5 hektára, park sa zväčší na 15-tisíc štvorcových metrov, nábrežná promenáda narastie na 2,3 hektára, pribudnú aj tri detské ihriská.

Druhá etapa nadviaže na vzhľad už existujúcej zástavby s pozvoľným zvyšovaním smerom k mostu Apollo. „V jeho blízkosti plánujeme postaviť výškovú dominantu ako výrazný orientačný bod, ktorá bude mať 46 nadzemných podlaží,“ spresňuje detaily projektu Peter Korbačka, majiteľ komplexu. S výškou 168 metrov by tak mal vzniknúť prvý mrakodrap na Slovensku.

Prvý mrakodrap v Bratislave: Eurovea 2 odhaľuje podrobnosti

Eurovea 2 - Pohľad na bulvár Zdroj: J&T Real Estate

Prvý mrakodrap v Bratislave: Eurovea 2 odhaľuje podrobnosti

Eurovea 2 - letecký pohľad Zdroj: J&T Real Estate

Aktuálne prebieha posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie a pokračuje proces smerujúci k vydaniu územného rozhodnutia. Eurovea 2 je rozdelená na jednotlivé stavby tak, aby pokračovala v plynulom prepojení s historickým centrom mesta a spojením s Dunajom.

Rozvíja už založenú uličnú sieť a zohľadňuje charakter okolitej mestskej štruktúry. „Vďaka Eurovei bratislavské nábrežie pred niekoľkými rokmi ožilo a druhou fázou iba podporíme a rozšírime to, čo si Bratislavčania v tejto lokalite tak veľmi obľúbili,“ dodáva P. Korbačka.

Prvý mrakodrap v Bratislave: Eurovea 2 odhaľuje podrobnosti

Eurovea 2 - výšky objektov - nábrežný pohľad Zdroj: J&T Real Estate

Rozpracovaný návrh podľa jeho slov podporuje Dunaj ako výrazný fenomén formujúci urbanizáciu Bratislavy, a to najmä kultiváciou nábrežia a podporením širokého spektra voľnočasových aj športových aktivít v bezprostrednej blízkosti rieky. Bratislavčania získajú športové zóny, obchody, služby, pracovné príležitosti, detské ihriská a širokú ponuku reštauračných zariadení. Vyhľadávaná nábrežná promenáda sa predĺži až po Most Apollo.

„Cieľom všetkých týchto aktivít je umožniť obyvateľom Bratislavy priblížiť sa k Dunaju a vo väčšom meradle aktívne využívať jeho nábrežia,“ vysvetľuje filozofiu projektu P. Korbačka. Rozšírená Eurovea spolu s plánovaným prepojením protiľahlej zóny Nové Lido peším mostom majú vytvoriť predpoklady pre reálne naplnenie vízie Bratislavy ako „mesta na Dunaji“.

Eurovea má byť dobre dopravne napojená na mesto. Súčasťou návrhu je popri predĺžení bulváru Pribinova aj koncepčné riešenie verejnej dopravy, napojenie nových cyklotrás na existujúce a doplnenie siete pre pohyb chodcov.

Prvý mrakodrap v Bratislave: Eurovea 2 odhaľuje podrobnosti

Eurovea 2 - vizualizácia vchodu do nákupného centra Zdroj: J&T Real Estate

Prvý mrakodrap v Bratislave: Eurovea 2 odhaľuje podrobnosti

Eurovea 2 - pohľad z Mosta Apollo Zdroj: J&T Real Estate

Rozšírenie komplexu dobuduje a skvalitní cyklistické prepojenie medzinárodnej dunajskej trasy a vytvorí tzv. bike point ako miesto oddychu a spoločensko-relaxačných aktivít. Navrhované je prepojenie električkových tratí od Šafárikovho námestia cez Pribinovu a Košickú do Ružinova, s alternatívnym odbočením v smere Zimný prístav – Vrakuňa a Mlynské Nivy.

Územie novej výstavby je ohraničené zo severu Pribinovou ulicou, z východu Mostom Apollo, zo západu bytovým objektom existujúceho komplexu Eurovea a z juhu nábrežnou líniou Dunaja.

Eurovea 2 v číslach
dnes po rozšírení
Rozloha územia 4,6 ha 8,5 ha
Nákupné centrum 59 000 m2 84 000 m2
Kancelárie 24 500 m2 64 800 m2
Počet bytov 235 722
Počet parkovacích miest 1 800 4 045
Multikino 9 sál 15 sál
Nábrežný park 8 400 m2 15 000 m2
Nábrežná promenáda 17 200 m2 23 200 m2
Detské ihriská 2 5
Zdroj: J&T Real Estate