Celú diskusiu okolo smerovania dopravného systému v Bratislave rozbehol developer HB Reavis, ktorý navrhol prepojenie Petržalky a pripravovanej autobusovej stanice lanovkou. Návrh vyvolal kontroverzné reakcie a rozdielne naň reagovala napríklad župa či samotné mesto.

Aktuálne pridáva svoju víziu J&T Real Estate, ktorý navrhuje rozvíjať električkové trate. „Električku považujeme za dôležitý prvok v prepojení všetkých častí mesta. Naše aktuálne projekty Nové Lido, Panorama City, Klingerka a extenzia Eurovea vytvoria živé mestské štvrte na oboch stranách Dunaja. Ich prepojením čo najvýkonnejšou verejnou dopravou sa Bratislava už v blízkej budúcnosti stane skutočným mestom na Dunaji,“ vysvetľuje Peter Korbačka, investor rozšírenia komplexu Eurovea.

J&T Real Estate reaguje na lanovku:  Prispejeme k vybudovaniu električky

Mapka navrhovaného rozšírenia električkových tratí Zdroj: J&T Real Estate

Developer sa preto rozhodol vydať verejný sľub. „Chceme vyjadriť verejný záväzok, že vybudujeme električkovú trať v zóne Nové Lido a na základe diskusie s kompetentnými významne prispejeme aj na vybudovanie prepojenia električky v trase Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická – Ružinov,“ sľubuje P. Korbačka.

Vybudovanie takéhoto prepojenia nie je novinkou. Počítalo sa s ním aj v minulosti a developer ho napríklad zakreslil aj do pripravovaného rozšírenia nákupného centra Eurovea.

„Nové východné centrum Bratislavy potrebuje električku. Čakať na metro nemá význam. Rozvoj električkovej siete je efektívnou cestou ako dostať ľudí do mestskej hromadnej dopravy a odbremeniť staré a nové centrum od automobilovej dopravy. Flexibilná a rýchla mobilita obyvateľov a návštevníkov musí byť prioritou. Električkové radiály smerujúce na okraj mesta musia ponúknuť aj pre návštevníkov štandardné možnosti presadnúť z auta na kvalitnú a rýchlu električku a konečne priniesť do Bratislavy skutočný systém P+R (zaparkuj a použi MHD),“  vysvetľuje P.  Korbačka.

Električka by tak mala v budúcnosti prechádzať jadrom ľavobrežného centra mesta medzi Eurovea a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide, a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov môže byť raz podľa developera Nové Lido ako aj samotná Petržalka pohodlne prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

J&T Real Estate reaguje na lanovku:  Prispejeme k vybudovaniu električky

Eurovea 2 - vizualizácia bulváru Pribinova Zdroj: J&T Real Estate

Návrh J&T Real Estate je zaujímavý aj z toho pohľadu, že spolu s HB Reavis pripravuje výstavbu novej obytnej štvrte Nové Lido.  Na strane druhej, obe spoločnosti si budú v lokalite navzájom aj konkurovať. HB Reavis totiž pripravuje nákupné centrum spojené s autobusovou stanicou s názvom Stanica Nivy, J&T Real Estate zase pripravuje rozšírenie nákupného centra Eurovea.