Potvrdil to úrad s tým, že tu zaraďuje aj spôsob prezentácie zachovaných reliktov historických architektúr a iných kultúrno-historických hodnôt dotknutého územia. Projekt má totiž vyrásť pod Bratislavským hradom, v tesnej blízkosti Mosta SNP a Dvořákovho nábrežia.

Dôraz na nálezy

Plánovaná nová výstavba v priestore bratislavského Podhradia sa podľa pamiatkarov nachádza na území mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislava a podlieha preto schvaľovaciemu procesu zo strany KPÚ.

Nová výstavba sa riadi Územným plánom zóny Podhradie a k výstavbe v časti Vydrica bolo vydané územné rozhodnutie bratislavskej mestskej časti Staré Mesto z októbra 2011, ktoré nadobudlo platnosť v januári 2013.

„KPÚ Bratislava sa v súvislosti s touto výstavbou vyjadroval k podmienkam ochrany archeologických nálezov, k projektovým dokumentáciám pre územné rozhodnutie a k ďalším súvisiacim prípravným dokumentáciám. V súčasnosti prebieha spracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie, ktoré sa v rozpracovanosti prerokovávajú s KPÚ Bratislava," spresnili pamiatkari.

Pamiatkari: Finálnu podobu projektu Vydrica sme ešte neschválili

Vizualizácia projektu Vydrica Zdroj: Vydrica Development

Po dopracovaní sa predložila KPÚ Bratislava pre vydanie záväzného stanoviska v zmysle pamiatkového zákona.
Zjednotenie mesta a oživenie verejného priestoru sľubuje v Bratislave developerský projekt Vydrica. Začiatkom budúceho roka ho plánuje začať budovať spoločnosť Vydrica Development, ktorú tvorí firma Vydrica, vlastník pozemkov, a developerská spoločnosť Lucron.

Stovky bytov

Kolaudácia prvej etapy je naplánovaná na druhý kvartál roku 2022. Celkové ukončenie výstavby je v pláne v roku 2024. Investor ráta s nákladmi na výstavbu v sume približne 200 miliónov eur.

Vydrica má byť komplexom obytných a administratívnych budov. Investor ráta so 450 bytmi a 700 parkovacími miestami. V prvej z troch etáp developer plánuje vybudovať 208 bytov. Projekt má priniesť 800 pracovných príležitostí. 

Developer sľubuje, že bratislavské Podhradie po dlhých rokoch získa ucelenú podobu a jeho projekt bude "posledným dielikom", ktorý zaplní prázdne miesto pod Bratislavským hradom a spojí rozdelené mesto. Investor začne územie na stavbu pripravovať tento rok v lete.